Vianočné trhy v Banskej Bystrici sprevádza magická výstava betlehemov zo zbierok Stredoslovenského múzea. Rozmanité ľudové bohatstvo remeselných majstrov ukryté v tomto tradičnom symbole Vianoc môžu obyvatelia a návštevníci mesta už v týchto dňoch obdivovať v priestoroch Radnice.

Betlehemy zobrazujú biblický príbeh o narodení Ježiša Krista. V mnohých domácnostiach sa pod vianočným stromčekom objavujú betlehemy drevené, papierové, hlinené, sadrové, voskové,  upečené z perníka, vyrobené zo šúpolia či namaľované na skle, alebo aj živé.  Fantázia výrobcov nepozná hraníc. Za zakladateľa tradície vianočných betlehemov sa považuje sv. František z Assisi, ktorý v predvečer Božieho narodenia v roku 1223 inštaloval scénu narodenia Ježiša Krista v lesnej jaskyni pri dedinke Greccio v Umbrii v Taliansku.

Výroba betlehemov predstavovala pre mnohých celoživotnú záľubu. Ľudové majstrovstvo sa vo svojej bohatej rozmanitosti, do ktorej sa dostávalo v posledných rokoch 18. storočia a plne sa rozvinulo na prelome 19. a 20. storočia, stalo u nás neoddeliteľnou súčasťou ľudového výtvarného prejavu.

„V zbierkach Stredoslovenského múzea sa nachádzajú betlehemy z rôznych materiálov a zhotovené rôznymi technikami. Zaujímavý je najstarší banskobystrický betlehem Dr. Samuela Bothára,  datovaný do roku 1880, papierový betlehem z Tajova, zakúpený do zbierok múzea v roku 1909, ale i betlehem hudobného skladateľa Svetozára Stračinu ukrytý v zápalkovej škatuľke,“ uviedla etnologička Stredoslovenského múzea Mária Trubínyová.

Výstava Čaro betlehemov v priestoroch Radnice potrvá do 2. januára 2020.