Slovenská agentúra životného prostredia po tretí raz udelila certifikáty školám zapojeným do školského programu Ekologická stopa. Stalo sa tak už tradične 5. júna, ktorý je Svetovým dňom životného prostredia.

Certifikácia sa aj tento rok uskutočnila vo virtuálnej, environmentálne šetrnej rovine. Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2011/2012 bol udelený školám, ktoré si v utorok 5. júna do polnoci vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jeden krát vo všetkých ôsmich oblastiach (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie). Zo 607 slovenských škôl (o 65 škôl viac ako v minulom školskom roku, 123 MŠ, 372 ZŠ, 112 SŠ) aktuálne zapojených do programu, získalo certifikát 83 škôl.

Svoju ekologickú stopu si oproti minulému roku znížilo 26 škôl. Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je rovnako ako v minulom ročníku Špeciálna základná škola (Zimná 21) v Spišskej Belej  z Prešovského kraja. V tomto kraji bolo certifikovaných 11 škôl. Najviac certifikátov putovalo v tomto ročníku do Nitrianskeho kraja (18), kde sa najnižšou ekostopou môže pochváliť ZŠ Nová cesta v Tvrdošovciach. Banskobystrický kraj má v súčasnosti 16 certifikovaných škôl, z nich najnižšiu ekostopu má ZŠ na Golianovej ulici v Banskej Bystrici. V Košickom kraji (11 certifikovaných škôl) je to Materská škola na Azovskej v Košiciach. Ďalšie kraje: Trenčiansky kraj – 10 certifikovaných škôl, MŠ Rázdolie, Malé Uherce, Žilinský kraj – 7 škôl, Gymnázium, Komenského, Kysucké Nové Mesto, Trnavský kraj – 6 škôl, ZŠ Záhorácka, Borský Mikuláš, Bratislavský kraj – 4 školy, ZŠ Láb. (Zoznam všetkých certifikovaných škôl…).

Školy s najnižšou ekostopou a školy, ktorým sa podarilo svoju stopu najviac znížiť, budú vecne a verejne ocenené na XV. ročníku Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA na jeseň tohto roku.

Program Ekologická stopa realizuje Slovenská agentúra životného prostredia v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000). Spoluautorom a konzultantom je skúsený odborník v oblasti environmentálnej výchovy James Hindson z Veľkej Británie. Program je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho hlavným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Počtom zapojených škôl patrí slovenský projekt ekologickej stopy medzi najúspešnejšie na svete.

Ekologickú stopu si môžete vypočítať na stránke: http://ekostopa.sk/moja-ekologicka-stopa