Mobily a iné ďalšie informačné technológie sú nástroje, bez ktorých sa žiadna firma nezaobíde. Prieskum trhu založený na schopnostiach moderných IT technológií, sa zdá byť dnes najlepším riešením pri úspešnej propagácii tovarov a služieb, pretože pomáha rozvoju podnikania a rastu zisku.

Dobrý telemarketing vám umožňuje dosiahnuť v krátkom čase maximálny efekt s minimálnymi nákladmi vo forme výskumu cieľového publika, jeho funkcií a potrieb, rozvoja a rozšírenia klientskej základne. Tak aj rýchleho, presného a efektívneho poskytovania potrebných informácií každému klientovi alebo predaja služieb so ziskom.

Informácie, ktoré vám len tak niekto neposkytne

Najefektívnejším spôsobom komunikácie s každým klientom je tá osobná, ktorá vám umožňuje poskytovať a prijímať potrebné informácie z prvej ruky. Ako súčasť tých najlepších výziev sa dnes úspešne realizujú tieto projekty a úlohy prostredníctvom kvalitného telemarketingu.

Telemarketingový predaj je proces prezentácie akéhokoľvek tovaru alebo služby, prostredníctvom práce odborníkov, ktorí o produkte alebo danej problematike vedia najviac.

Dobré callcentrum preto venuje osobitnú pozornosť školeniu operátorov, ktorí sa zameriavajú nielen na vlastnosti výrobku, ale aj na umenie efektívneho predaja a prácu s klientom.

Prieskum, ktorý by ste nemali odmietať

Jedným z hlavných telemarketingových nástrojov je priamy predaj. Nie je to žiadna jednoduchá záležitosť a odborné vedomosti, príjemné vystupovanie alebo primerané reakcie, nie sú všetkým, čo sa musí pracovník callcentra naučiť.

Ide o získavanie dôležitých údajov, ktoré firmám pomáhajú vyhodnocovať svoje podnikanie a činnosť. Musia byť relevantné a pravdivé, preto sú niektoré otázky možno viac osobné, no v rámci zlepšovania kvalít služieb  sa vám do takéhoto telefonického prieskumu oplatí naozaj ísť.