Skončili sa vianočné prázdniny a školáci, ale aj mnohé deti predškolského veku, sa takmer po 3 týždňoch vracajú do základných škôl i predškolských zariadení. Po relatívnej izolácii v domácom prostredí nastáva obdobie pobytu v kolektíve, čo je v čase zvýšeného rizika výskytu chrípkových epidémií dôležitým obdobím na uskutočňovanie všetkých dostupných preventívnych opatrení na zabránenie prenosu vírusov chrípky v kolektívnych zariadeniach, ako aj na intenzívnejšie pokračovanie v posilňovaní celkovej odolnosti organizmu. „V súvislosti s výskytom chrípky sú preventívne opatrenia v detských kolektívnych zariadeniach veľmi dôležité. Z hľadiska získania chrípkovej infekcie totiž patria deti predškolského veku a školského veku medzi rizikové skupiny populácie. V epidémiách býva najvyššia chorobnosť u detí do 15 rokov. Deti od 6 mesiacov do troch rokov veku patria medzi prioritné skupiny osôb na očkovanie proti chrípke, deti predškolského a školského veku patria medzi ďalšie rizikové skupiny osôb na očkovanie proti chrípke,“ upozorňuje vedúca odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica MUDr. Katarína Slotová.

Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus (Influenza vírus), ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kašľaní, či kýchaní. Chrípka sa tak rýchlo šíri v zle vetraných priestoroch s veľkým počtom osôb. Z osoby na osobu sa šíri kvapôčkovou infekciou vzdušnou cestou, ale niekedy sa môžu ľudia nakaziť aj kontaktom s predmetmi kontaminovanými výlučkami z dýchacích ciest a následným dotykom sa svojich úst alebo nosa. Vírus chrípky teda vstupuje do tela dýchacími cestami. Za dôležité preventívne opatrenia, ale aj opatrenia pri už epidemickom výskyte chrípky v kolektívnych zariadeniach považujú odborníci prijímanie a dochádzku len zdravých detí a zdravého personálu v detských a školských kolektívnych zariadeniach. Pretože ochorenie sa prenáša vzduchom, dôležité je časté a účinné vetranie. Ide o otvorenie okien dokorán cez každú prestávku, počas vyučovania, ak je to možné vetrať ventilačným oknom, dôležité je dokonalé vetranie aj počas upratovania a po skončení vyučovania, prípadne prevádzky detského zariadenia. Potrebné je tiež každodenné odstraňovania prachu, čistenia podláh a ostatných plôch vrátane radiátorov a kľučiek dverí navlhko s prísadou čistiaceho prostriedku.

„V školách, ale aj domácnostiach, je potrebné zabezpečiť podmienky pre dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí – mydlo na umývanie rúk, jednorazové papierové utierky na utieranie rúk, alebo vlastných uterákov detí. Deti musíme viesť k pochopeniu významu osvojenia si pravidelného umývania rúk mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd napríklad po použití WC, po kontakte so zvieraťom, pred jedlom, vždy po návrate domov, po pobyte vo verejnom dopravnom prostriedku a podobne,“ zdôrazňuje MUDr. Slotová. Pripomína však aj dôležitosť dodržiavanie zásad osobnej hygieny personálu v školách i predškolských zariadeniach, nutnosť zisťovania príčin zvýšenej absencie detí a žiakov, či neustálu pozornosť zdravotnému stav detí a žiakov počas dňa. Pri prejavoch akútneho ochorenia dieťaťa je potrebné zabezpečiť jeho izoláciu, dozor a informovanie rodičov. Pre krátkodobú izoláciu žiaka v škole tiež musia byť vhodné podmienky, tak isto je nutné počas chrípkového obdobia obmedzovať nadmerný styk detí, ako sú napríklad tlačenice počas obedov, prestávok, či odchode zo školy. Odporúča sa tiež neorganizovať a nezúčastňovať sa na podujatiach, kde je väčšia koncentrácia osôb.

Odporúčania odborníkov v chrípkovom období – ale nielen v ňom, sa sústreďujú predovšetkým na zásady zdravého životného štýlu smerujúce k zvyšovaniu odolnosti organizmu. „Zdravá výživa, to je pestrá strava s dostatkom ovocia a zeleniny, ktoré sú najlepším a najprirodzenejším zdrojom vitamínov. Pre dieťa by ovocie a zelenina mali byť každodennou samozrejmosťou a nie občasnou nutnosťou. Najlepším spôsobom ako naučiť dieťa pravidelne prijímať ovocie a zeleninu je, keď takýto spôsob stravovania vidia u svojich rodičov. Netreba podceňovať dostatok spánku, správne obliekanie, ktoré zabráni prechladeniu organizmu, ale aj dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu. Ani nevľúdne a chladné počasie by nás nemalo odradiť od pravidelných vychádzok, pol hodiny rýchlej chôdze prispieva k zlepšeniu zásobovania organizmu kyslíkom a posilňuje imunitný systém,“ sumarizuje niektoré preventívne zásady MUDr. Slotová. Dodáva, že aj otužovanie, napr. striedavé kúpele a sprchy teplou a studenou vodou, sauna a príjem dostatku tekutín, ktoré okrem iného udržujú vlhké sliznice aj horných dýchacích ciest, majú v predchádzaní akútnych respiračných, či chrípkových ochorení svoj nezastupiteľný význam.

Prevencia závažného ochorenia
Chrípka každoročne spôsobí na Slovensku niekoľko tisíc ťažkých komplikácií – zápal pľúc, zápal priedušiek, zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, neurologické ochorenie, z ktorých mnohé je potrebné hospitalizovať. Tieto ochorenia môžu mať trvalé zdravotné následky. Najčastejšie je potrebné na chrípku hospitalizovať deti mladšie ako 2 roky a starších ľudí nad 60 rokov. Očkovať sa začína koncom septembra, začiatkom októbra až do konca februára. Ochranný účinok vakcíny nastupuje 10 – 14 dní po podaní očkovacej látky. Očkuje sa od 6 mesiacov veku. Po vakcinácii začína imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým proteínom vakcíny. Po stretnutí organizmu so skutočným chrípkovým vírusom tieto protilátky viažu jeho častice, takže ich eliminujú skôr, ako poškodia tkanivo. Jedinec neochorie, resp. v prípade ochorenia má toto ochorenie ľahší priebeh.