Budova banskobystrickej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu prechádza veľkou premenou. Vďaka peniazom z eurofondov na nej pribudlo ďalšie podlažie, svoje miesto tu budú mať moderné odborné učebne, kabinety i prednášková miestnosť. Nové priestory žiaci využijú už v nasledujúcom školskom roku.

Viac ako 935-tisíc eur z prostriedkov IROP sa podarilo získať banskobystrickej Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Stavebné práce na nadstavbe pomaly finišujú a už v septembri by nové, moderné priestory, mohli začať využívať prví žiaci. V škole aktuálne prebiehajú dokončovacie práce v interiéri nadstavby, hlavná konštrukcia s opláštením je už kompletne hotová.

Vzdelávanie je prioritou

„Školstvo je jednou z našich priorít – investície nielen do školských budov, ale aj do inovovania vzdelávacích programov a vzdelávania učiteľov sú investície do budúcnosti tohto kraja. Záleží nám na tom, aby naši žiaci mali také podmienky a takých učiteľov, vďaka ktorým z nich budú odborníci vo svojom fachu schopní uplatniť sa na trhu práce či samostatne podnikať,“ hovorí župan Ondrej Lunter.

Lepšie podmienky pre výučbu

Aj výsledkom nadstavby bystrickej „hotelky“ má byť zlepšenie podmienok pre odborné vyučovanie, predovšetkým v odboroch kuchár, čašník, hotelová akadémia a kaderník-vizážista. Na štvrtom podlaží tak vzniká napríklad vlasové a beauty štúdio, odborné učebne pre praktické vyučovanie predmetov technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov a odborný výcvik, prednášková miestnosť, jazyková učebňa, počítačová miestnosť pre vyučovanie práce s ekonomickým softvérom či dva kabinety.

Kvalitnejšia odborná príprava

„Vďaka pomoci BBSK i sponzorov sme pripravení po dokončení stavebných prác nové priestory moderne vybaviť tak, aby tu žiaci našli všetko potrebné pre svoju odbornú prípravu. Zázemie pre učiteľov odborných predmetov zlepší aj pracovné podmienky našich zamestnancov. Nadstavba tiež vyrieši nedostatočné priestorové kapacity školy, ktoré sme doteraz boli nútení zabezpečovať v prenajatých priestoroch. Som presvedčená, že sa nám podarilo vykročiť na cestu celkovej modernizácie školy,“ dopĺňa riaditeľka školy Ľuba Englerová.

Dnešného kontrolného dňa na stavbe sa okrem predsedu BBSK zúčastnili aj podpredseda BBSK za oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti Mikuláš Pál, vedenie školy i zástupcovia zhotoviteľa a architekt a poslanec BBSK Tomáš Sobota.

Vlastné zdroje aj eurofondy

„V predošlom volebnom období sme ako kraj investovali do oblasti školstva viac ako 25 miliónov eur, ďalšie desiatky sa nám podarilo získať z eurofondov či v rámci projektu Catching-Up Regions. Obnovili sme a obnovujeme nielen priestory škôl, ale rekonštrukciou prešlo aj viacero našich internátov,“ doplnil Ondrej Lunter.

Zacielené na rozvoj a budúcnosť mládeže

Okrem investícií do stredných škôl si župa uvedomuje aj dôležitosť podporných aktivít pri práci s mládežou. V každom z trinástich okresov kraja tak už funguje Regionálne centrum kariéry, ktoré mapuje potreby trhu práce a prepája základné školy, stredné školy a zamestnávateľov.

Župa má tiež sedem funkčných centier práce s mládežou SPACE, kde nájdu mladí ľudia zázemie pre svoj rozvoj – využiť môžu coworkingové priestory, pomoc odborníkov z oblasti psychológie a koučingu či technológie v Innolabbe na rozvoj svojich technických zručností.