Cestné nadjazdy nad Zvolenskou cestou sa spolu s chodníkmi pre peších nachádzajú len na začiatku a konci tejto časti mesta. V minulosti ľudia nebezpečne prechádzali cez rýchlostnú cestu. Po nainštalovaní plotov neexistuje na takmer dvojkilometrovom úseku možnosť prechodu na druhú stranu.

Primátor Peter Gogola sa chce stretnúť s ministrom dopravy Jánom Počiatkom a v tejto veci mu smeruje aj list. Dosiahnuť chce podporu výstavby nadchodu ponad rýchlostnú cestu R1 na Zvolenskej ceste.

Zvolenskú cestu rýchlostná cesta rozdeľuje. Na jej oboch stranách sú obchodné jednotky, kancelárske i skladové priestory. Dostať sa ale z jednej strany na druhú je pre chodcov problém. „Stretol som sa s podnikateľmi na Zvolenskej ceste, ktorí sú ochotní vstúpiť do toho finančne a spolupodieľať sa na tom, ale správcom komunikácie je Národná diaľničná spoločnosť,“ hovorí primátor Peter Gogola. Poukazuje na nutnosť vyriešiť tento problém komplexne a nielen jednoduchou lávkou: „Mala by sa vyriešiť aj bezbariérovosť tohto nadchodu,“ dodáva. Nadchod by mal pribudnúť v miestach pri najväčšom hypermarkete.

V Bratislave chce primátor pripomenúť aj nutnosť dostavby protihlukovej steny na nadjazde mesta v lokalite pri Belvedéri: „Táto bola v pláne, ale nebola realizovaná. Vzhľadom na to, že tam pokračuje výstavba a dokončením R1-tky tam narástla doprava, ten hluk treba eliminovať,“ hovorí Gogola.