Aprílová tvorivá dielňa sa pre verejnosť uskutoční v sobotu 30. apríla od 13-tej hodiny v budove Praetória na Nám. Š. Moysesa. Tvorivá dielňa potrvá do 16.00 hod.

unnamedStredoslovenská galéria, ktorá tento rok oslavuje 60-te výročie svojho vzniku, si i v tomto roku pripravila pre verejnosť cyklus pravidelných víkendových edukačných programov, ktorých súčasťou sú tematické tvorivé dielne, rôznorodé interaktívne prednášky a diskusie.

Prezentovaná výstava s názvom Katarína Tekeľová Blažová: Žena v láske. Matka. Mystička. Retrospektíva 1968 – 2015 predstavuje výber z autorkiných malieb, tapisérií, návrhov a kresieb od konca 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. Vo svojich tapisériách ukazuje, že abstraktné umenie /ktorému dominujú muži/ môže byť emotívne, hlboké, ale tiež figuratívne. Jej rané práce, v ktorých skúmala formálne, ale tiež autobiografické témy, vzťahy a túžbu redefinujú surrealistický koncept lásky L´amour fou. Rovnako odrážajú Blažovej odpovede na abstraktnú maľbu, ako aj niektoré stratégie pop-artu. Cyklus z jej zrelého obdobia Moira predstavuje telesnú a duchovnú podobu materstva a predznačuje cestu k spiritualite.

Počas tvorivej dielne budú môcť návštevníci reagovať na prezentované témy autorkinej tvorby – Žena v láske. Matka. MystičkaÚčastníci budú pracovať s prírodnými textilnými materiálmi a s rozmanitými výtvarnými postupmi a technikami.