V pondelok 11. mája 2015 sa v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutočnilo tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov bol pripravený workshop s ukážkami diagnostiky a ošetrenia stromov a diskusia o tom, ako (a či vôbec) dobre spolunažívať so stromami v meste.

Zahradne disputy_2Podujatie sa uskutočnilo v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Tretie podujatie z cyklu Záhradné dišputy, ktoré bolo venované téme stromy, viedol Tomáš Fraňo, člen správnej rady ISA, certifikovaný arborista European Arboricultural Council a International Society of Arboriculture. Workshopu zameraného na ukážky diagnostiky a ošetrenia mestských stromov sa zúčastnilo 20 ľudí, a to z radov zamestnancov Mestského úradu a Okresného úradu z Banskej Bystrice, Zvolena, SAŽP, Inšpekcie životného prostredia, firmy ZAaRES, záhradníctiev, ale i neziskových organizácií zameraných na ochranu životného prostredia a Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Košice 2013.

V rámci workshopu sa účastníci dozvedeli viac o diagnostike drevín, stanovení potrebných zákrokov pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov v súvislosti s tým, na akom mieste rastú. Arboristi predviedli aj ukážky ošetrenia a zabezpečenia stromov v priestoroch záhrady pri Záhrada-CNK.

Zahradne disputy_3V poobedňajších hodinách sa uskutočnila diskusia na tému, či sú stromy v meste nebezpečenstvom alebo nevyhnutnosťou. „Účastníci diskusie sa aj na základe predvedených praktických arboristických zásahov zhodli v názore, že starostlivosť o dreviny v urbanizovanom prostredí je vysoko odborná a špecializovaná činnosť a preto je nevyhnutné – aj s ohľadom na dynamiku vývoja a možné následky – ju zveriť výhradne arboristickým firmám s potrebnou kvalifikáciou, vybavením a skúsenosťami. Zo strany arboristov tu zazneli odporúčania, že priebežná a preventívna kontrola a údržba drevín v meste je jednoznačne lepšou voľbou, ako riešenie následných havarijných situácií po kalamitných situáciách. S optimizmom laická aj odborná verejnosť prijala správu o vypracovaní štandardov pre orez drevín, ktoré sa už čoskoro majú stať súčasťou platnej legislatívy a budú tak záväznou normou pre všetky úkony pri starostlivosti o dreviny rastúce v intraviláne,” uviedol Milan Hronec, účastník podujatia a programový manažér Nadácie Ekopolis.