volebna geografiaVolebná geografia je dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou politickej geografie. K štúdiu volieb prispieva akcentom na priestorový kontext tohto zložitého fenoménu.

Univerzita Mateja Bela pozýva na prednášku kvysoko aktuálnej téme volieb pohľadom volebného geografa Tibora Madleňáka. Vedúci Katedry geografie a geológie FPV UMB priblíži volebný vývoj z pohľadu politickej geografie Slovenska. Verejná prednáška sa uskutoční  v utorok 5. apríla 2016 o 18.00 h v miestnosti 241 na Fakulte prírodných vied UMB, Tajovského 40.