Stredoslovenské múzeum pozýva na Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou milovníkov histórie, hrdých lokálpatriotov, ale aj všetkých zvedavcov, ktorých zaujímajú príbehy zaprášené časom. Už túto stredu 26. júla o 17-tej hodine predstaví historik Vladimír Sklenka prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici.

Revúca, Turčiansky Svätý Martin a Kláštor pod Znievom sú miesta prvých troch slovenských gymnázií, o ktorých sa dočítame v každej učebnici dejepisu. Historik Vladimír Sklenka vo svojej poslednej publikácii však prvenstvo pripisuje katolíckemu gymnáziu v Banskej Bystrici, ktorého dátum založenia je podľa jeho slov o desať rokov starší než u revúckeho.

Podľa Vladimíra Sklenku bolo gymnázium v Banskej Bystrici po revolučných rokoch prvým slovenským vyšším gymnáziom a  v tých časoch zároveň aj jediným v Uhorsku. Počas svojej existencie sa táto škola stala významnou slovenskou vzdelávacou inštitúciou.

Biskup Štefan Moyses s výraznou finančnou a materiálnou pomocou mesta postavil pre vzdelávaciu ustanovizeň novú budovu, ktorú môžeme smelo zaradiť medzi najmodernejšie školské budovy vo vtedajšom Uhorsku,” zdôrazňuje význam gymnázia historik Sklenka. Zároveň dodáva, že práve vďaka vysokej pedagogickej úrovni tamojších učiteľov, učebným pomôckam a ďalšiemu vybaveniu tried a učební patrilo gymnázium v tých časoch medzi najvýznamnejšie stredné školy v celej krajine.

Zistené fakty historika Vladimíra Sklenku o prvom slovenskom gymnáziu v Banskej Bystrici si môžu návštevníci Thurzovho domu vypočuť pri šálke kávy už túto stredu o 17-tej hodine.