Osirela, no pod krídla si ju zobral známy ľudový bábkar. Neskôr založila bábkarskú dynastiu Anderlovcov. Na štedrý večer si pripomenieme 140. výročie narodenia Evy Anderlovej.

Eva Kouřilová sa narodila presne na štedrý deň, dňa 24. 12. 1880. Pôvodom bola z Jevíčku v okrese Moravská Třebová. Osirela, no do opatery si ju zobral ľudový bábkar Ján Stražan, ktorý často účinkoval aj v Radvani. Ujal aj napriek tomu, že sám mal sedem detí.

Eva sa ako umelecká duša prejavila už ako dieťa. Šila kostýmy pre bábky, ale aj pre živých hercov. Už vtedy sa ukázalo, že aj ona sama má veľký talent a postupne sa z nej stala výborná bábková herečka.

V Radvani stretla svoju osudovú lásku a budúceho manžela Michala Václava Anderleho. Medzi ním a Stražanom však vznikol konflikt, no Eva Anderleho veľmi ľúbila, a preto od Stražana odišla. S Anderlem sa potom zosobášila a mali spolu aj štyri deti, dcéru Bohdanu a synov Bohuslava, Jaroslava a Vladimíra.

Eva si kúpila kolotoč a maringotku a začala podnikať, no zarobila len málo. Preto sa neskôr rozhodla, že živiť sa bude bábkovým divadlom. Prvé marionety pre svoje divadlo si kúpila v roku 1919 od bábkara Richtera z Liskovej. Pomáhal jej aj manžel, ktorý krásne spieval a čoskoro sa naučil všetky mužské úlohy. Hrával aj jej syn Bohuslav. Ten sa aj naučil sa texty hier, ktoré potom tvorili aj základ ich rodinného repertoáru.

V čase hospodárskej krízy sa žilo biedne, divadlo ich nedokázalo uživiť. Bohuslav sa napríklad v roku 1926 staral o ďalší príjem vykladaním stromovej kôry z vagónov. Keď v zime prechádzali popod Tatry, omrzli mu nohy aj ruky. Matka mu ich liečila kyslou kapustou, a aj vyliečila.

Bohuslav Anderle s bratom Jaroslavom

Bohuslav sa stal šéfom divadla s názvom Škrholové a Gašparkové divadlo, vedel naspamäť všetky hry, spieval, hrával na heligónke a ústnej harmonike. „K veľkej popularite môjho divadla prispelo najviac to, že Škrhola alebo Gašparko si rád zažartoval na účet miestnych občanov, pranieroval nejaké miestne nedostatky alebo robil narážky na nejakú veselú udalosť, o ktorej všetci vedeli,“ zaspomínal si Bohuslav.

Anderlovci hrávali v Banskej Bystrici obyčajne na Striebornom námestí. Raz tadiaľ šiel aj prezident Masaryk na bielych koňoch. Už vtedy mali otváraciu maringotku, v ktorej bolo zabudované javisko. Hrávali tiež na Horehroní, kde sa Bohuslav zoznámil so svojou budúcou manželkou Annou Gruchalovou, s ktorou mal päť detí, z nich bol pokračovateľ bábkarskej tradície Anton Anderle.

Predstavenie Michala Václava Anderleho, okolo r. 1928

Na starú mamu Evu si Anton rád spomínal. Pamätal si ako sedávala v pokladni ich rodinného divadla a po začatí predstavenia dávala pozor, aby nikto neprešiel popod plachtu bez platenia. Práve stará mama mu ako osemročnému zhotovila malé drevené divadlo. Eva Anderlová umrela vo veku nedožitých 89 rokov dňa 25. 9. 1969 v Radvani.