Základná škola Staré Hory začala svoju novodobú históriu písať v roku 1961, ale hrdo sa hlási k odkazu generácií spred viac ako 200 rokov.

Škola rodinného typu je umiestnená v lese, v lone prírody a krásnych hôr a za roky svojho fungovania vybudovala jednu veľkú rodinu, kde sú základom dobré vzťahy. A k dôležitému základu patrí aj zachovávanie slovenských zvykov. Vianočný advent je jedným z nich.

Ak chcete zažiť pravú a nefalšovanú vianočnú atmosféru s vianočnými piesňami za sprievodu heligónky, pečenie oplátok, opekancov, či viazanie vencov, príďte v sobotu 26. novembra do areálu Základnej školy Staré Hory a zažijete neopakovateľné čaro adventu.

V okolí školy môžete s lesníkmi hľadať vianočný stromček s pomocou svetla a pripraviť niečo aj pre zvieratká v lese. Atmosféru ticha lesa a svetiel lampášov si môžete vychutnať v sprievode cez lesný chodníček. Staré mamy nám pripravia dobroty z minulosti. Na záver nás čaká aj malé prekvapenie.

Celé podujatie je ukážkou spojenia generácií, školy a rodiny na zachovanie tých najkrajších slovenských zvykov. Vytráca sa čaro krásneho slovenského, tak sa ho opäť pokúsime spolu nájsť a prenášať z generácie na generáciu. Akciu pripravujú deti, rodičia, starí rodičia, učitelia, lesníci, či kňaz spolu ako jedna rodina v jednej dedine.

Podujatie Čaro adventu začína o 14.00 h. Príďte si vypočuť rozprávanie starých rodičov v slávnostnom duchu, vyrobte si adventný veniec, vyzdobte si medovníky. A v neposlednom rade si príďte užiť príjemne strávený predvianočný čas. So sebou si prineste lampáš, sviečky, ozdoby na adventný veniec a dobrú náladu.

Zachovajme spoločne slovenského ducha Vianoc.