„Rozpočet nie je ideálny. Bol výsledkom dlhých rozhovorov a mnohých kompromisov. Ale výsledok je znakom toto, že komunikácia je cestou, ktorá ukazuje, že chceme budovať toto mesto,“ začal po, na podiv nie jednoduchom, schvaľovaní tohtoročného rozpočtu primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Obe strany už vopred avizovali dohodu v ťažiskových bodoch, avšak na zastupiteľstve sa ešte vynorilo množstvo pozmeňovacích návrhov. Aj na tých však bolo vidieť snahu dohodnúť sa: „Rokovania boli náročné, pretože sme si potrebovali ujasniť čo je priorita, kam môžeme ustúpiť, aby sme vyhoveli všetkým. Je to aj o sile jednotlivých poslaneckých klubov, ale dohodli sme sa,“ zhrnul Gogola, ktorý je v prípade potreby ochotný otvoriť problematiku rozpočtu počas roka.

S prijatým rozpočtom je nakoniec  spokojná aj opozícia: „Rozpočet napĺňa aj ciele nášho klubu a to aj v sociálnej oblasti. Konkrétne sme zachovali zľavy napríklad na plavárni. Bolo naplnené aj v oblasti pre mládež, šport a vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, aby sa mesto rozvíjalo a nešlo ďalej v provizóriu, dohodli sme sa, že rozpočet podporíme. Boli tam určité pozmeňovacie návrhy. Dohodli sme sa na niečom spoločnom a ďalšie drobné úpravy nepovažujeme za trhanie rozpočtu,“ zhrnul predseda opozičného poslaneckého klubu SMER – SD, SNS, ĽS-HZDS – Ladislav Topoľský.

Príjmová časť rozpočtu má celkovú výšku
44888 826 eur, zarátaný je aj  predpokladaný odpredaj mestského majetku v hodnote 1 850 000 eur. Výdavková časť rozpočtu počíta s rovnakou sumou ako príjmová.

Prečítajte si viac o priebehu utorňajšieho zastupiteľstva…