Fotografie s témou identity, maľby vyjadrujúce surreálne pohľady na svet okolo nás. V banskobystrickej DORA Gallery vo štvrtok 4. mája otvoria výstavu prác žiakov a pedagógov Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára. Výstava nesie názov MY.

Výstava MY prezentuje práce pedagógov Jany SmutnejMiroslava Nohejla a ich žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Ambíciou tejto školy je  vzdelávať všetky vekové skupiny žiakov, takže nie je zvláštnosťou, že jej najmladší žiak má desať a najstarší 28 rokov.

Vystavené autorské fotografie sa zameriavajú najmä na tému identity ako nástroja sebavyjadrenia. Okrem fyzických čŕt sa žiaci snažili zachytiť aj niečo „za“ tým. Skúmali možnosti interpretačných hľadísk pri procese portrétovania ale aj objasnenia toho, čo znamená identita v portrétnej fotografii a ako sa v nej prejavuje. Pri portrétoch a autoportrétoch sa snažili odkryť nielen vonkajšiu podobu zobrazovaného, ale prostredníctvom výrazu tváre, techniky a spracovania fotografie odhaliť aj tie najskrytejšie podoby ľudského „ja“.

Druhú skupinu vystavených prác tvorí maľba zobrazujúca surreálne pohľady autorov na svet okolo nás. Prostredie plné podvedomej imaginácie, symboliky, mystiky, nereálnych dejov. Autori výtvarným jazykom tvorivo zlúčili rozdielne prvky videnej skutočnosti a vytvorili tak významovo novú poetickú realitu, význam, čas a priestor. Z obrazov sa k nám prihovárajú nové dimenzie, výpovede o predstavách a skúsenostiach autorov, nevypovedané, nepoznané svety. Sebauvedomenie a sebavyjadrenie je pre tvorcov umenia niekedy jediný spôsob, ako vyjadriť túžbu, poznanie, zážitok, pocit alebo myšlienku.  Umenie je cesta, ako objaviť a pochopiť veci o sebe, ktoré sme možno nikdy predtým nepoznali, netušili.

Žiaci Súkromnej ZUŠ Róberta Tatára získali svojimi maľbami a fotografiami ocenenia na celoštátnych aj medzinárodných súťažiach – Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – Medaila Lidická růže, Amfo – celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, Cesta svetla a výstava víťazných prác v Slovenskej národnej galérii.

Vernisáž výstavy MY sa uskutoční vo štvrtok 4. mája o 18.00 h v DORA Gallery v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 26. mája 2023. V DORA Gallery (Nad plážou 23) ju môžete navštíviť v utorok od 13.00 do 15.00 h, v stredu, štvrtok a piatok od 13.00 do 17.00 h. Podujatie nájdete aj na Facebooku.