Multikultúrny festival Barbakan 2010 začína už dnes svojou zahajujúcou vernisážou v priestoroch Bethlenovho domu v Banskej Bystrici. Uskutočňuje sa v rámci výtvarnej sekcie festivalu a nesie názov PLUS MINUS XXI reloaded. Ide o prezentáciu vybraných absolventov a študentov ateliéru ±XXI Prof. Daniela Fischera z katedry Maľby a Iných médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Svoju premiéru mala minulý rok v Dome umenia v Bratislave. Výstava v Banskej Bystrici pôvodný výber dopĺňa o tvorbu čerstvých absolventiek – Eriku Miklóšovú a Csillu Polákovú a ešte len študentky Ditu Kaplanovú.

Prostredníctvom prezentovaných diel sa dokumentuje spektrum umeleckých prístupov a stratégií v ateliéri prof. Daniela Fischera, ktoré spája spoločná snaha autorov o uchopenie umeleckého diela ako celku, pričom reflektujú ich neustále analytické skúmanie a premýšľanie o tvorbe.

Ústrednou témou ateliéru Daniela Fischera je skúmanie podstaty obrazu a sledovanie procesov jeho vzniku s vysokou mierou konceptuálneho uvažovania. Na jednej strane figuruje v ateliéri maľba, ktorá je však väčšinou výsledkom konceptuálneho prístupu a rafinovanej hry. Vďaka čomu je vizuálne príťažlivý povrch maľby často súčasťou zložitejšie štrukturovaného umeleckého procesu. Druhou skupinou sú autori, ktorí klasické médium maľby opustili v prospech videa, inštalácie, objektu, priebežne sa k nemu vracajú, alebo ho prostredníctvom kombinovaním s inými médiami, posúvajú do polohy objektu a inštalácie a tým prekračujú jej dvojrozmerný charakter.

Svoju mediálnu flexibilitu dokazujú mnohí odchovanci Fischerovho ateliéru i prácou priamo v médiu videa a inštalácie. Pre mnohých autorov je typická silná vizualita a estetizácia diel narábajúca s vlastnými intímnymi ale i všeobecne platnými symbolmi. Videá korešpondujú s charakteristickým lyrickým zafarbením, nostalgickou, či dramatickou atmosférou. Iní s nadhľadom, vtipom a iróniou komentujú súčasnú globalizovanú spoločnosť, či upozorňujú na stratégie manipulácie v časoch informačného boomu.

Ďalší autori sa vzsporiadavajú so samotným médiom maľby cez rôzne staro-nové témy, čím ho chcú nanovo definovať a prostredníctvom rozličných maliarskych prístupov (od silného hyperrealizmu s výrazným neokonceptuálnym zafarbením, cez významovú hru symbolov a metafor, fragmetárnosť, príbehovosť a symboličnosť, či hľadaním ľudskej identity) odkrývajú a artikulujú jeho ďalšie významové vrstvy a možnosti.

Na podujatí budú prezentovaní umelci: Alena Adamíková, Erik Binder, Lenka Cisárová, András Csefálvay, Mária Čorejová, Mira Gáberová, Dita Kaplanová, Marek Kvetán, Marcel Mališ, Katarína Morháčová, Monika Mikyšková, Erika Miklóšová, Csilla Poláková, Katarína Poliačiková, Michaela Rázusová-Nociarová, Martin Špirec, Veronika Šramátyová, Milan Vagač

Výstava je realizovaná s podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výtvarná časť multikultúrneho festivalu Barbakan 2010 je len prvou fázou tohto známeho podujatia. Na záver mesiaca odštartujú ďalšie dve časti: hudobná a filmová. O ďalšom pokračovaní fesetivalu vás budeme priebežne informovať.