Ešte v lete 2016 predstavila banskobystrická samospráva zámer stavby nového mosta do Iliaša. V septembri toho istého roku zámer schválili mestskí poslanci. Mesto však v tom čase nedisponovalo projektovou dokumentáciu a celú prípravu stavby plánovalo zveriť stavebníkovi.

Práve nepripravenosť mesta na túto investíciu bola od začiatku najväčším otáznikom vytýčenia konkrétneho dátumu, kedy desaťročia trvajúce provizórium nahradí dlhodobé riešenie.

S verejným obstarávaním zhotoviteľa začalo mesto v roku 2017 a len v auguste 2018 napokon po troch kolách verejného obstarávania došlo ku podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby. Viditeľné práce sa však nezačali doteraz.

Samospráva nám v minulosti potvrdila, že za zdržaním prípravy projektovej dokumentácie bola napríklad nutnosť riešenia prekládky blízkeho elektrického vzdušného vedenia.

„Po mnohých rokovaniach sme dnes podpísali dodatok, ktorým došlo k úprave vzťahov s dodávateľom stavebných prác na výstavbu nového mosta v mestskej časti Iliaš. Vďaka tomu budeme môcť po viacerých komplikáciách v najbližšom období odovzdať stavenisko do rúk zhotoviteľa. Právoplatné stavebné povolenie máme,“ skonštatoval aktuálne na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.

Pôvodná zmluva s konzorciom firiem ESIN CONSTRUCTION, a. s. z Považskej Bystrice, ISPRIM s.r.o. z Prešova a firmou KOVOMONT – PO rovnako z Prešova, bola v roku 2018 uzatvorená na sumu cez 1,4 milióna eur. V januári tohto roku zazmluvnilo mesto aj stavebný dozor pre stavbu za ďalších takmer 24-tisíc eur. Podmienky upravenej zmluvy s hlavným dodávateľom zatiaľ nie sú známe.

Iliaš roky na okraji záujmu

Naposledy mal Iliaš riadny most cez rieku Hron v roku 1974, kedy ho zničila povodeň a od vtedy dopravu do tejto mestskej časti riešili len dočasné mostné konštrukcie.

Aké je to zostať bez mosta cez rieku Hron si obyvatelia Iliaša vyskúšali naposledy v roku 2000. Po tom, čo bol uzavretý pôvodný dočasný most, ktorý sa už nachádzal v havarijnom stave, museli miestni niekoľko mesiacov chodiť do centra Banskej Bystrice obchádzkou cez Vlkanovú. V roku 2001 všetko vyriešil nový dočasný provizórny most, ktorý ale na mieste stojí dodnes.

Pontónový most malo mesto do roku 2017 v dlhodobom prenájme od Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) za sumu 2 536 € mesačne, a len jeho inštalácia vyšla svojho času na zhruba 2,5 milióna slovenských korún. Po tlaku SŠHR napokon v roku 2017 mesto so SŠHR vyrokovalo ukončenie nájomného vzťahu a následné darovanie konštrukcie do majetku samosprávy.