Moja Banská Bystrica – nie je len preferované slovné spojenie priaznivcov Mesta pod Urpínom, ale aj názov publikácie, ktorú Mesto Banská Bystrica počas 755. výročia udelenia mestských privilégií venuje žiakom základných škôl.

Možnosť vdychovať atmosféru mesta, obdivovať architektonické skvosty či vnímať krásu okolitej prírody – to všetko ponúka starobylá Banská Bystrica. Počas nasledujúcich troch dní (10. – 12. septembra 2010) má v zálohe i čosi navyše. Centrum Mesta  pod Urpínom totiž ožije Dňami mesta, chýrnym Radvanským jarmokom, na Trhu remesiel budú svoje majstrovstvo prezentovať takmer tri stovky  remeselníkov či ľudovoumeleckých výrobcov.  K sprítomňovaniu mestskej histórie prispeje aj množstvo podujatí pre malých i veľkých. Jedinečným z nich bude  aj verejná prezentácia publikácie  s názvom Moja Banská Bystrica.

Kniha z dielne Slavomíry Očenášovej – Štrbovej je prednostne určená detskému čitateľovi. Jej ambíciou je prispieť k výučbe regionálnej výchovy na základných školách s cieľom podnietiť prirodzenú detskú zvedavosť o spoznávanie histórie i kultúry mesta, ktoré je dočasným či trvalým domovom mladých Banskobystričanov.  Na vyrozprávanie dejín kráľovského mesta využila autorka detských hrdinov – dvanásťročnú Barboru a desaťročného Jakuba. Tí predstavujú mladým čitateľom zaujímavosti Perly Pohronia, jej polohu, významné banskobystrické osobnosti, architektúru, okolitú prírodu či perspektívy rozvoja mesta, ktoré začalo písať svoju históriu pred 755. rokmi. Práve oslavy jubilujúcej Banskej Bystrice budú ideálnou príležitosťou na symbolické odovzdanie publikácie Moja Banská Bystrica detským čitateľom.

O slávnostné uvedenie knihy do života neprídu tí, ktorí v sobotu 11. septembra 2010 o 17.30 hod. zavítajú na Námestie SNP. Banskobystrickým deťom ju slávnostne odovzdá primátor mesta Ivan Saktor v spoločnosti autorky tejto jedinečnej publikácie. Pri koncipovaní knihy Slavomíra Očenášová – Štrbová  zohľadnila pripomienky odbornej i laickej verejnosti. Na jej príprave o.i. participovali pedagogickí pracovníci a cenné pripomienky adresovali autorke i samotné deti. Publikácia je napísaná a graficky spracovaná spôsobom blízkym detskému čitateľovi. Jej vydanie financovalo Mesto Banská Bystrica (7 416,20 €). Kniha vyšla v náklade 1 200 ks.