K tradičným oceneniam ako Cena mesta, Cena primátora či udeľovanie čestného občianstva či oceňovaniu najlepších športovcov, pridáva banskobystrická samospráva pravidelné poďakovanie talentovaným mladým Banskobystričanom.

Každý štvrťrok bude v priestoroch mestského úradu zorganizované stretnutie s trojicou najlepších žiakov a študentov vo veku od šesť do 18 rokov. Aj takouto formou sa plánuje vedenie mesta poďakovať nadaným deťom a mládeži za ich vynikajúce úspechy. Poslaním udelenia ďakovného listu je šíriť osvetu a vyzdvihnúť aktivity dievčat a chlapcov v rôznych oblastiach. Snahou mesta je podporovať aj mladé talenty, ktoré v meste pod Urpínom vyrastajú. Prvým trom z nich boli odovzdané ďakovné listy.

„Verím, že každé uznanie padne deťom, rodičom, učiteľom i trénerom veľmi dobre. Ide o motivačný nástroj nielen pre samotných ocenených, ale aj pre ich spolužiakov alebo spoluhráčov, ako i pre všetky deti v meste. Máme snahu ukázať, že v Banskej Bystrici sú šikovné deti, ktoré si zaslúžia naše poďakovanie,“ konštatuje Martin Majling, druhý zástupca primátora mesta, do kompetencie ktorého stretávanie sa s úspešnými deťmi a mládežou patrí.

Ďakovný list mladým talentom si v uplynulých dňoch prevzala trojica školákov. Každý z nich vyniká v inej oblasti. Filip Prievalský, ktorý hrá na klavíri od svojich piatich rokov, má za sebou viaceré úspechy doma i v zahraničí. Jeho skladateľskú invenciu ocenili aj na celoslovenskej súťaži vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ – Talent Revúca 2022, kde získal titul Laureát súťaže. Na medzinárodnej súťaži Klavírne talenty pre Európu 2021 v Dolnom Kubíne dostal Cenu za prevedenie diela skladateľa 21. storočia za vlastnú kompozíciu.

Poďakovanie bolo udelené aj Kristiánovi Belopotočanovi, ktorý navštevuje Základnú školu Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Aktívne a s úspechom sa zapája do školských súťaží a olympiád. „Najväčšie očakávania som mal pri tých, ktoré sa týkali dejepisu, biológie, matematiky a snáď chémie. Na niektoré olympiády je potrebné sa pripravovať, či už z dejepisu alebo geografie, aby som vedel podstatne viac ako sa momentálne učíme v škole. Na olympiádach z matematiky a fyziky využívam skôr logické myslenie,“ povedal Kristián Belopotočan.

Tretím, ktorému bol odovzdaný ďakovný list, je Jakub Škarvada, ktorý vyniká vo florbale a na ihrisku dosahuje výborné výkony. Súčasne pomáha pri trénovaní mladších detí ako asistent. Viackrát bol nominovaný do regionálnych výberov slovenského florbalu. Donedávna viedol tabuľku štatistík v lige v kategórii starších žiakov. Vďaka týmto výkonom si vyslúžil aj isté miesto vo vyššej vekovej kategórii dorastencov. Jeho cieľom je reprezentovať Slovensko na medzinárodnej úrovni.

„Som presvedčený, že poďakovanie bude ďalšou motiváciou nielen pre Filipa, Kristiána a Jakuba, ale aj pre iných mladých ľudí. Treba si uvedomiť, že nie je vždy dôležité byť tým najlepším v danej oblasti, ale často je oveľa dôležitejšie ukázať ochotu a vôľu pomáhať, ísť pozitívnym príkladom svojím prístupom a správaním sa navonok,“ dodáva Martin Majling.