Mladí Banskobystrickej katolíckej diecézy sa po prvýkrát stretnú s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom pri príležitosti Kvetného víkendu 2013. Banskobystrický biskup bude obzvlášť pre nich celebrovať slávnostnú svätú omšu na Kvetnú nedeľu 24. marca 2013, ktorá začíne o 10.00 h vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

Uvedenie do úradu biskupa Mariána Chovanca, Banská Bystrica, 15.12.2012
Fotografia z procesií decembrového uvedenia biskupa Mariána Chovanca do úradu.

Na záver svätej omše diecézny biskup rozpošle účastníkov stretnutia do farností v zmysle tohtoročného motta Kvetného víkendu: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“. Hlavnými hosťami budú rodičia blahoslavenej Chiary Luce Badano z Talianska.

Diecézne stretnutie mládeže pod názvom Kvetný víkend sa v Banskej Bystrici bude konať už po trinásty raz v dňoch od 22. do 24. marca 2013. Pozvaní hostia sa zúčastnia vigílie v sobotu 23. marca, ktorá začne vo Farskom kostole Nanebovzatej Panny Márie od 19:30 hod. Vydajú svedectvo o živote obyčajného mladého dievčaťa, ktoré sa vďaka prijatiu kríža vo forme rakoviny kostnej drene, stalo neobyčajným a veľkým príkladom nielen pre mladých na ceste viery. Štruktúra trojdňového programu v Banskej Bystrici je zostavená podľa vzoru tohtoročných Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro. Bude pozostávať z katechéz, zdieľania v skupinkách, chýbať nebudú svedectvá, workshopy na rôzne témy, krížová cesta pripravená z Posolstva Svätého Otca mladým, služba ucha, svätá omša.

Program Kvetného víkendu začne v piatok 22. marca svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 18.30 hod. V piatok sa budú mladí zamýšľať nad tým, čo si nesú zo svojich rodín, z prostredia, v ktorom žijú, s čím prichádzajú. Sobota im ponúkne formáciu o tom, ako, kto a prečo sa má stať učeníkom, čo to znamená pre konkrétny život. V nedeľu budú mladí vyslaní do svojich miest ako učeníci, ktorí chcú svedčiť o Kristovi.

Registrácia pre účastníkov, animátorov a dobrovoľníkov Kvetného víkendu 2013 je spustená na stránke www.dcmmajak.sk, elektronicky zaregistrovať sa dá do 14. marca, potom až priamo na mieste.