KTO SOM?

Miroslav Ivan – 44 ročný, manžel a otec dvoch dcér (18 a 13). Bývam v Banskej Bystrici na Fončorde. Vyštudoval som stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Viac ako 18 rokov podnikám. Založil som spoločnosť IVAN, ktorá sa zaoberala predajom spojovacieho materiálu. V roku 2008 ju kúpila medzinárodná spoločnosť BUFAB. Vo firme naďalej pracujem ako výkonný riaditeľ. Okrem toho som založil a úspešne viedol spoločnosti v Českej republike a v Kanade, čo mi dalo veľa skúseností s podnikaním v odlišnom legislatívnom prostredí, ale aj v inej kultúre. Ovládam plynule anglický jazyk. Som člen politickej strany SaS a ctím jej hodnoty.

PREČO KANDIDUJEM NA POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA?

V Banskej Bystrici chcem žiť, pracovať a zaujímavo tráviť voľný čas. Aj ja vnímam, že naše mesto v posledných rokoch upadá, stáva sa neatraktívnym pre investorov, klesá počet pracovných miest aj podnikateľských príležitostí. Chcem, aby moje deti ostali žiť tu, a aby mi niekedy nepovedali, že som preto nič neurobil.

PREČO BY STE MALI DAŤ VÁŠ HLAS PRÁVE MNE?

Za 20 rokov praxe som riešil aj situácie, keď sa nedarilo a museli sme robiť nepopulárne krízové opatrenia. Zvládli sme to a dnes je naša firma zdravá a úspešná. S rodinou som žil 5 rokov v Kanade. Kanada je známa svojím sociálnym prístupom, dobre vyvinutým systémom komunitných centier, podporou mládeže a amatérskeho športu.

So záujmom som sledoval ich komunálnu politiku, bezpečnosť, školstvo, miestnu daňovú politiku a som presvedčený, že mnohé veci sa dajú aplikovať aj u nás. Banská Bystrica potrebuje skúsených manažérov, schopných dostať mesto z finančných ťažkostí a nastaviť priority vo financovaní tak, aby sa čo najskôr mohli opäť rozbehnúť rozvojové programy. V súčasnom zastupiteľstve je 10 lekárov. Som presvedčený, že pri svojej náročnej práci, ktorá je často časovo nepredvídateľná, nemôžu riešiť ekonomické problémy mesta neodkladne, pohotovo a s maximálnym nasadením.

ČO BUDEM V ZASTUPITEĽSTVE PRESADZOVAŤ?

FONČORDA:

– Projekčne pripraviť vybudovanie chodníka na Poľnej (od Kyjevského nám. po odbočku na Malachov);

– Opraviť existujúce športoviská ZŠ a sprístupniť ich obyvateľom sídlisk, doplniť osvetlenie;

– Rozšírením niektorých ciest (Moskovská, Mládežnícka) vybudovať parkovacie miesta;

– Oprava okolia Medokýša na Štiavničkách, vybudovanie skateparku na tomto mieste;

– Vybudovať cyklotrasu Štiavničky-Podlavice;

– Za Mládežníckou vytvoriť rekreačnú zónu s napojením na turistické chodníky smerom na Suchý vrch;

– Spustiť projekt „Bezpečné prechody pre chodcov“, postupne vybaviť (od najrizikovejších) všetky prechody pre chodcov výstražným svetlom spúšťaným chodcami.

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

– Zaviesť transparentný systém pri vyhlasovaní tendrov pre dodávateľov mesta;

– Umiestniť všetky zmluvy uzavreté s mestom na web stránku BB;

– Zredukovať administratívu Mestského úradu a čo je možné, riešiť externými dodávateľmi;

– Posilniť tím Mestskej polície;

– Zaviesť separovaný zber odpadu aj na námestiach a verejných priestranstvách.

Uvedené plány sú aj súčasťou komplexného Volebného programu koalície SaS, SDKÚ-DS a KDS, za ktorú kandidujem vo volebnom obvode číslo 6. – Fončorda s číslom 18.