Banskobystrický kraj zvyšuje platy najmenej zarábajúcim vo svojich zriaďovateľských organizáciách. Zmena sa dotkne 1600 najmenej zarábajúcich zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, kultúry a školstva. Minimálna mzda v krajských organizáciách sa dostane na úroveň 580 eur.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter na pondelňajšej tlačovej konferencii predstavil tri opatrenia, ktorými chce kraj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb vo svojich organizáciách.

Prvým je zvýšenie príjmov najmenej zarábajúcim zamestnancom v oblasti sociálnych vecí, školstva a kultúry. „Zárobok približne 1600 zamestnancov v našich organizáciách sa približuje k hranici štátom určenej minimálnej mzdy 480 eur. Opatrením, ktoré predložili poslanci zastupiteľstva BBSK zabezpečíme, aby nikto v krajských organizáciách nezarábal menej ako 580 eur,“ povedal na tlačovej konferencii predseda BBSK Ján Lunter. Dovedna pôjde na zvýšenie príjmov 1,7 milióna eur.

Zmena sa dotkne prioritne najmenej zarábajúcich zamestnancov. V sociálnej oblasti najmä ošetrovateľov a ošetrovateľky a v školstve nepedagogických zamestnancov ako kuchári, kuchárky či školníci.

Transparentnejší výber riaditeľov v sociálnych a kultúrnych zariadeniach kraja

Okrem zvyšovania platov sa chce kraj zamerať na transparentnejší výber riaditeľov organizácií zriadených samosprávnym krajom. Aj keď je menovanie riaditeľov v kompetencii predsedu BBSK, na základe schválenej smernice by mali byť riaditelia vyberaní vo výberových konaniach na obdobie piatich rokov. Členmi výberovej komisie budú okrem zástupcov kraja aj nezávislí odborníci. Uchádzači budú povinní predložiť koncepciu fungovania inštitúcie a následne ju vyhodnocovať.

 „Riaditelia inštitúcií v našej správe by nemali byť menovaní na základe straníckeho trička alebo momentálnej nálady predsedu kraja. Sľubujeme si od tohto opatrenia väčšiu dynamiku rozvoja v oblasti sociálnych služieb resp. kultúry a ich koncepčnejšie spravovanie,“ dodal predseda BBSK.

Banskobystrický samosprávny kraj investuje do zázemia svojich inštitúcií

„Na posledných zastupiteľstvách sme schválili balík investičných akcií do školstva, kultúry a sociálnych služieb v celkovej hodnote 5,9 milióna eur. Jedná sa o nákup zariadení a rekonštrukciu budov, v ktorých naše organizácie pôsobia,“ povedal Ján Lunter. Napríklad Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy dostane 150-tisíc eur na rekonštrukciu kotolne.

Okrem prostriedkov vyčlenených priamo z rozpočtu, začína krajská samospráva čerpať financie z eurofondov. V oblasti školstva pôjde na odborné vzdelávanie 7,3 milióna eur. Rekonštrukcie v hodnote 2,4 milióna eur sa dočká aj Domov sociálnych služieb Slatinka v Lučenci.