Quantcast

Žiadna špedičná firma a žiadne druhé kolo verejnej obchodnej súťaže. Nakoniec a najmä nečakane sa do verejnej obchodnej súťaže mesta Banská Bystrica na odpredaj areálu a budov bývalej čistiarne a práčovne v Majeri, prihlásila banskobystrická spoločnosť NATURA ENERGY, a.s.

V čase keď sa už hovorilo o potrebe vyhlásenia druhého kola súťaže, pretože pre pôvodného avizovaného záujemcu bola požadovaná suma 963 tisíc eur privysoká, bolo nakoniec prvé kolo úspešné. Spoločnosť NATURA ENERGY, a.s. podala ponuku vo výške 970 tisíc eur a splnila všetky podmienky obchodnej súťaže. Jej zámerom je vybudovanie bioplynovej stanice na výrobu plynu a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Touto energiou by chcel investor zásobovať novovybudovaný priemyselný park v Šalkovej, ktorého najbližšia hranica je od areálu vzdialená len niekoľko stovák metrov. Sekundárnou výrobou by mala byť sušička dreva a spracovanie bio hnojiva.

Z priebehu mimoriadneho zasadnutia

Na začiatok štvrtkového zastupiteľstva dal primátor Peter Gogola zahrať poslancom dychovku, v čom prítomných 26 poslancov na rannom zastupiteľstve privítal. Chýbali len Peter Bielik, Ján Chladný, Marta Gajdošíková, Ladislav Slobodník a Marián Hlaváč.

Predseda klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS – Ladislav Topoľský vyjadril spokojnosť s výsledkom súťaže: “S radosťou môžeme prijať výsledok tejto súťaže, cena je výborná a pre mesto príde suma, oproti prvému uchádzačovi o polovicu vyššia, takže nenaplnil sa ten čierny scenár, keď náš klub na minulom zastupiteľstve nesúhlasil s ponukou predošlého záujemcu a získali sme pre mesto ďalšie zdroje. Neviem či je obec Budča rada, ale my sme radi,” povedal Topoľský na margo výčitky primátora zo záveru uplynulého zastupiteľstva. Do rozpravy sa s pozitívnym príspevkom prihlásil aj Igor Kašper, ktorý návrh podmienok druhého kola navrhol naposledy stiahnuť. Všetci prítomní poslanci odpredaj schválili.

“Skutočnosť, že tesne pred ukončením prvého kola sa našiel záujemca, je pre mňa príjemným prekvapením. Pôvodne avizovaný záujemca neprejavil v prvom kole záujem a boli sme dnes pripravení vyhlásiť druhé kolo,” načrtol na radosť mestského rozpočtu nerealizovanú variantu primátor Peter Gogola. Prostriedky za predaj tohto majetku mesta pri tom nebudú pre rozpočet žiadnym nečakaným plusom: “Tieto prostriedky sú v rozpočte. Aj v predchádzajúcom rozpočte to bolo tak navrhnuté, že kapitálové výdavky sú kryté predajom majetku. Ale všetci sme boli trochu na pochybách, pretože tento majetok bol v zozname nadbytočného majetku nejakých štrnásť až pätnásť rokov. Takže toto čo sa stalo, je možné pomenovať príslovím ‘keď pán boh dá, aj motyka vystrelí’, a tá motyka vystrelila.”

Primátor ďalej poslancov informoval, že bol zvolený za člena dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Vladimír Pirošík navrhol, aby sa poslanci vzdali poslaneckých odmien za konané mimoriadne zastupiteľstvo a ich odmeny samospráva poukázala fondu solidarity ZMOS obciam poškodeným povodňami. Ľubica Laššáková však navrhla, aby bola pomoc z týchto peňazí konkrétna a do blízkeho okolia. Navrhla nasmerovanie peňazí pre Mikroregión pod Panským dielom. Poslanci nakoniec schválili takúto variantu. Primátor avizoval, že počas leta sa bude chcieť stretávať s poslancami osobne ohľadom problémov mestských častí a následne dal voleným zástupcom opäť zahrať, čím aj mimoriadne zasadnutie MsZ ukončil.