Program podujatí: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica