Program podujatí: Urban spot, Skuteckého 3, Banská Bystrica