Program podujatí: Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica