Program podujatí: Sport BAR, Dolná 11, Banská Bystrica