Program podujatí: Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica