Program podujatí: Ministry of Fun, Na Troskách 25, Banská Bystrica