Myšlienky, možnosti, cesty, nápady, smer. To všetko ponúka nedávno otvorené Centrum rozvoja IDEAS, ktoré sídli na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici. IDEAS je občianske združenie, ktoré myslí na ľudí a na ich aktívny či pasívny rozvoj.

Zuzana Trniková, ktorá spolu s Ivetou Antalovou stojí za zrodom centra IDEAS, má za sebou roky pedagogickej praxe, počas ktorej si uvedomila, že sú vekové kategórie ako mamičky s maličkými deťmi, mládež, seniori, na ktorých sa myslí, len keď majú sviatok. Rozhodli sa vzájomne prepojiť vekové generácie a ponúknuť všetkým, bez rozdielu veku, možnosti efektívneho trávenia voľného času a nebyť sám.

Viac o Centre rozvoja IDEAS, ktoré v súvislosti so svojím názvom naozaj ponúka veľa skvelých nápadov ako využiť voľný čas a nebyť sám, sa dozviete z rozhovoru so Zuzanou Trnikovou.

Čo vás podnietilo, inšpirovalo k založeniu centra rozvoja?

Mojich dvadsať rokov pedagogickej praxe, počas ktorých som sa veľa naučila a zistila som, čo ľuďom chýba. Napriek tomu, že som svoju prácu vykonávala s láskou, venovala sa deťom, mala som pocit, že sú tu vekové kategórie ako mamičky s maličkými drobčekmi, mládež, naši seniori, na ktorých sa myslí, lem keď majú sviatok. Tak nám spolu s Ivkou Antalovou napadlo vzájomne prepojiť vekové generácie a myslieť aj na ostatných.

Kto ešte stál pri zrode centra?

Centrum rozvoja IDEAS je síce vekovo mladé, no po profesionálnej stránke s kvalifikovaným tímom mysliacim rozumom a cítiacim srdcom. Sme občianske združenie, ktoré nie je podporované dotáciami. Pracujeme len s tým, čo nám naše rodinné rozpočty dovolia, no napriek tomu sa nemienime vzdať myšlienky, o ktorej sme presvedčení, že je prospešná pre deti, mládež, dospelých a banskobystrickú verejnosť. Takže rada by som poďakovala našim rodinám, ktoré nám pomohli rozbehnúť dobrú a prospešnú vec. Rodine Trnikovej, Baukovej, Antalovovej, Dropčovej ako aj našim ostatným dobrým kamarátom, ktorí nás podporujú knihami, hračkami či drobným spotrebným materiálom na kreatívne činnosti. A takisto aj mladej šikovnej kreatívnej umelkyni Lujzke Danišovej pri tvorbe loga.

Čo všetko aktuálne ponúkate v centre?

V dopoludňajších hodinách sa venujeme mamičkám a oteckom a hlavne ich malým drobčekom od jedného roka v dvoch vlastných programoch Monte Baby – Monte Kids a Šikuľka koalka. Prvý spomenutý program je zameraný na rozvoj dieťatka a lepšieho pochopenia jeho potrieb prostredníctvom montessori pedagogiky. Poprepletaný básničkami a pesničkami, s praktickými činnosťami zameranými na rozvoj dieťatka. Šikuľka koalka je kreatívny program na výtvarné a iné tvorenie, s dôrazom na priamu aktivitu rodič a dieťa.

Popoludní sú to pravidelné kreatívne činnosti pre rôzne vekové kategórie. Každý si vyberie to, čo by si rád vyskúšal. Sú to napríklad remeselné dielne, práca s hlinou, drotárstvo, šperkárstvo, kaderníctvo, kresba, maľby, kaligrafia a ďalšie. Každú druhú stredu v mesiaci poraiadame tvorivý klub pre dospelých so zameraním na rôznorodé kreatívne techniky a ľudové remeslá. Majú možnosť prísť si Maminky, rodičia, starí rodičia, kamarátky môžu využiť túto možnosť, oddýchnuť si a pri bylinkovom čaji aj niečo vytvoriť. Je hneď dvojnásobné potešenie pre dušu. Ponúkame tiež vzdelávací program ABAKUS, myslenie hrou, rozvoj matematických a logických schopností so zameraním na rozvoj predstavivosti, logického myslenia a abstraktnej matematiky. A každú druhú sobotu robíme program Dielničky pre deti a rodiny s deťmi. Momentálne sme v štádiu hľadania priestorov na kondičné cvičenie pre dospelákov a cvičenie rodičov s deťmi. Ďalej naše centrum robí kreatívny program aj na vyžiadanie pre rodiny s deťmi. V spolupráci s rodinným centrom Svet rodiny vo Zvolene sme rozbehli malú domškolácku skupinu detí, ktoré sa fantasticky skamarátili a dopĺňajú.

Aké máte plány do budúcna? Na aké aktivity by ste sa chceli prednostne zamerať?

Podporujeme slovenské tradície, zvyky a kultúru, pretože chceme deťom vštepiť to, čo nám naši predkovia zanechali z bohatej klenotnice našej kultúry a tvorby. Dať možnosť všetkým, čo majú záujem, vyskúšať si ľudové remeslo, zoznámiť sa s ním a posunúť ďalej. Okrem činností, ktoré som už vyššie popísala, máme v pláne sa venovať aj dobročinným aktivitám, s ktorými začneme už od novembra. Dozviete sa o nich na FB stránke Centrum rozvoja IDEAS, na webovej stránke alebo na nástenkách pri dverách nášho centra. Našou snahou do budúcnosti je aj „podarovať“ starým ľuďom vnúčence, ktoré nemajú a deťom tak venovať starých rodičov, ktorí im budú rozprávať príbehy a hrať sa s nimi.

Kde vás nájdeme, ako sa s vami záujemcovia môžu skontaktovať?

Sídlo máme síce vo Zvolene, no naše aktivity sú v rámci Banskobystrického kraja. Domovské miestečka našich aktivít sú pre Banskú Bystricu Kyjevské námestie 1 a pre Zvolen Námestie mládeže 17. Inak nás nájdete aj v školách a iných zariadeniach v rámci Banskobystrického kraja. Pokiaľ budete mať na nás otázky, alebo nám budete chcieť pomôcť, napíšte na email: centrumrozvojaideas@gmail.com, alebo ešte lepšie, navštívte nás. Lebo, ako my tu hovoríme, dôležité je prísť, a chuť i radosť sa k vám pridá.