Mestský úrad v Banskej Bystrici úspešne zvládol recertifikačný audit. Komplexný rozsah poskytovaných služieb v  oblasti výkonu samosprávy spĺňa  normy STN EN ISO 9001:2009 – Systém manažérstva kvality. Nový certifikát kvality dnes odovzdal   zástupca spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.  Branislav Chmel.

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola  na stretnutí zdôraznil: Obhájenie certifikátu  potvrdilo, že sme na dobrej ceste neustáleho zlepšovania kvality služieb poskytovaných občanom. Banská Bystrica bude zvyšovať transparentnosť činnosti mestského úradu“.

Závery auditu jednoznačne konštatovali pokrok v implementácii systému manažérstva kvality banskobystrickej samosprávy. O zodpovednom prístupe vedenia k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb svedčí, že držiteľmi certifikátov kvality je aj ďalších päť zariadení sociálnych služieb mesta Banská Bystrica.