Mesto sa vo finálnej fáze prípravy projektu nedohodlo s jeho autorkou Máriou Jaďuďovou.

Európsky projekt v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou bol pripravovaný v externom prostredí. Mária Jaďuďová, ktorá projekt rozpačito prezentovala na septembrovom mestskom zastupiteľstve sa však nedohodla na podmienkach spolupráce s Mestom. Samospráva chcela za prípravu projektu zaplatiť symbolické jedno euro a následne povoliť preplatenie nákladov súvisiacich s prípravou projektu až po jeho schválení. V prípade neúspechu projektu by tak autorka nedostala nič.

Jaďuďová smerovala poslancom Mestského zastupiteľstva a primátorovi otvorený list, v ktorom kritizuje neochotu úradu spolupracovať. Podľa nej mesto nepripravilo mandátnu zmluvu, ktorá by jej umožňovala rokovať v rámci projektu a zároveň nebolo ochotné financovať prípravu projektu. Podľa hovorkyne primátora Banskej Bystrice Moniky Pastuchovej však Mesto návrh zmluvy včas pripravilo a model vyplatenia odmeny podmienený úspešnosťou projektu vníma ako štandardný. Nesúhlas s takouto formou spolupráce ich preto prekvapil: „Domnievame sa, že kľúčovým dôvodom, pre ktorý sa Mária Jaďuďová rozhodla spoluprácu s mestom Banská Bystrica ukončiť, bola nespokojnosť s navrhnutým modelom, podľa ktorého mala odmenu za odvedenú prácu získať až v prípade úspešnosti projektu,“ uvádza sa v stanovisku samosprávy.

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré ešte v septembri schválilo 5% spolufinancovanie napriek tomu, že nepoznalo finálnu výšku potrebnej finančnej účasti, sa mali revitalizovať dva parky. Okrem Mestského parku (bývalého Leninovho) aj park pri kaštieli Radvanských v Radvani. V rámci rovnakej projektovej výzvy má Banská Bystrica v hre ďalšie dva projekty. V rámci jedného pripravuje spoluprácu aj banskobystrické PKO spolu s kolegami v Šalgotarjáne a s rovnakým mestom sa počíta aj v spolupráci na projekte Budovania produktov turizmu.

V súvislosti s obnovou mestského parku zverejnila Banská Bystrica nedávno aj anketu, v ktorej sa obyvateľov pýta na súčasnú atraktivitu a možnosti rozvoja Mestského parku. Anketa by nazmar vyjsť nemala: „Mesto systematicky pokračuje v aktivitách smerujúcich k obnoveniu mestského parku. Deje sa tak v úzkej súčinnosti so Záhradníckymi a rekreačnými službami mesta BB, ktoré spolupracujú s odborníkmi z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene,“ uviedla Pastuchová.