Banskobystrickí mestskí poslanci v utorok na svojom zasadnutí riešili aj záverečný účet mesta za rok 2021. To skončilo v prebytkovom hospodárení a do fondu minulých rokov smerovalo vyše 1,6 milióna eur. Tieto prostriedky poslanci ihneď prerozdelili do viacerých projektov.

Vyše 300-tisíc eur pôjde na obnovu verejného osvetlenia na Fončorde, ďalšie státisíce eur na rekonštrukciu strechy ZUŠ Jána Cikkera i vnútorných priestorov Základnej školy na Ďumbierskej ulici, opravu ciest v jednotlivých volebných obvodoch či na vypracovanie projektovej dokumentácie Muštárne v Rudlovej alebo nové technické vybavenia ZAaRES-u.

Celkom 350-tisíc eur poslanci vyčlenili na rekonštrukciu verejných toaliet na Námestí SNP a tiež na parkovisku „pod baštou“ na Štefánikovom nábreží. Pôjde o samoobslužné, veľkokapacitné toalety s kamerovým systémom, s priestorom pre rodičov s deťmi, sprchou a mincovníkom, ktorý umožní ich používanie aj bez prítomnosti obsluhy. Platiť bude možné aj kartou. Verejné toalety na Štefánikovom nábreží budú okrem iného bezbariérové a nová, zrekonštruovaná strecha bude „zelená“. Aj takýmto spôsobom chce mesto pri realizácii verejných priestranstiev aplikovať v praxi tzv. zelené riešenia. Spracovaná projektová dokumentácia počíta s investíciou na oba objekty vo výške zhruba 450-tisíc eur.

Verejné toalety na Námestí SNP boli naposledy rekonštruované v roku 1994, keď boli súčasťou obnovy celého banskobystrického námestia. Za posledné dva roky došlo k výraznému zhoršeniu technického stavu a opakujúcim sa poruchám rozvodov inžinierskych sietí. V súčasnosti do priestoru presakujú zrážkové vody. Súčasťou opráv bude preto predovšetkým kvalitné zaizolovanie priestoru, kompletná výmena rozvodov vody a elektriky, vyčistenie vzduchotechniky a následne osadenie nových obkladov a sanity.

„Hneď po schválení rozpočtu na rok 2022 sme oslovili projektantov, aby zhodnotili aktuálny stav oboch objektov a vypracovali projektové dokumentácie spolu s rozpočtami. Som rád, že poslanci a poslankyne dnes schválili návrh prerozdelenia prebytku mesta za minulý rok, v rámci ktorého sme žiadali schválenie prostriedkov na dofinancovanie tohto zámeru. Už v priebehu niekoľkých týždňov tak môžeme začať s komplexnou rekonštrukciou verejných WC,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Počet toaliet ostane zachovaný, avšak zo súčasných dvoch spŕch bude ponechaná len jedna. V druhej vznikne priestor pre rodičov s deťmi, prebaľovací kútik a umývadlo. Modernizáciou prejde aj vstupné schodisko z oboch strán, ktoré bude vyhrievané. Cieľom je zabezpečiť suchý a bezpečný priestor pre všetkých, ktorí sa verejné toalety rozhodnú využiť.

„Rozmýšľame aj o prestrešení vstupu do areálu. Vzhľadom na to, že návrh by zasahoval do vizuálnu Námestia SNP, ktoré je súčasťou pamiatkovej rezervácie, spôsob prestrešenia, prípadne iné alternatívne riešenia, budeme musieť odkomunikovať s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici,“ dopĺňa Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

V zlom technickom stave sú aj verejné toalety na Štefánikovom nábreží, ktoré tiež prejdú  komplexnou rekonštrukciou. Súčasťou bude zateplenie, bezbariérové vybavenie priestoru a vodozádržný prvok v podobe vegetačnej strechy, ako riešenie zelenej infraštruktúry.

„V rámci stavebných prác budú vymenené elektroinštalácie, vodoinštalácie, okná, dvere, ale aj obklady i sanita. Priestorovo k zásadným zmenám nedôjde a tak, ako na Námestí SNP, aj tu rozsah kabínok ponecháme. K dispozícii bude sprcha, priestor pre rodičov s deťmi a hygienické zariadenie budú môcť využívať aj hendikepovaní ľudia. Našim cieľom je pri oboch verejných toaletách vytvoriť jednoduchý, ale zaujímavý a nadčasový dizajn. Denne ich navštívia stovky obyvateľov i návštevníkov, a preto by mali byť čisté, funkčné a slúžiť by mali dlhodobo,“ uzatvára Martin Pavelek, vedúci Oddelenia územného plánovania a architekta mesta.