Tri krajiny, tri jazyky, tri divadlá zamestnávajúce hercov s mentálnym postihnutím, online platforma a rad technických prekážok. A výsledok? Spojenie hudby, pohybu, hry, choreografie a to všetko s prekonaním stoviek kilometrov.

Spoločný online workshop sa konal od 22. do 26. marca v Mestskom divadle – Divadle z Pasáže na Slovensku, v divadle Baltazár v Maďarsku a v Teatroterapii Lubelska v Lubline.

Budapeštiansky workshop, ktorý bol kvôli pandémii niekoľkokrát odložený, sa preniesol do online priestoru, čo pre účastníkov predstavovalo veľkú výzvu. Spoločná práca, ktorá je založená na pohybe a choreografii, však ukázala, že hoci online forma v mnohých ohľadoch dáva menšiu možnosť divadelnej tvorby ako živé stretnutie, v iných ohľadoch umožňuje nové experimenty a neobvyklé umelecké prístupy.

Na workshope tancovali všetky tri skupiny v samostatnom priestore, pričom však neustále medzi sebou komunikovali a navzájom sa sledovali. Úspešným workshopom tieto tri divadlá ukázali, že umenie a túžba po vzájomnom prepojení nepoznajú hranice.

Viac informácií o workshope nájdete na stránke baltazarszinhaz.hu.