Ako informuje banskobystrická samospráva na svojom webe, v uplynulých týždňoch sa mesto v rámci kontroly zákonných povinností pri prevádzkovaní taxislužby zameralo už aj na mobilnú aplikáciu Taxify, po novom Bolt.

Takzvaná alternatívna taxislužba alebo služba zdieľanej jazdy prišla do Banskej Bystrice Taxify prišla do Banskej Bystrice vlani v decembri. Cestujúcim, na rozdiel od bežných taxislužieb, priniesla rýchly prehľad o dostupnosti voľných vozidiel či mnohokrát nižšie ceny prepravy.

„Zákazníci, ale aj vodiči, ktorí si chcú privyrobiť jazdením, sa v tejto aplikácii len zaregistrujú a odsúhlasia všeobecné obchodné podmienky. Tie sú štandardne uvedené v anglickom jazyku a väčšina ľudí si ich preto poriadne neprečíta. Odsúhlasením obchodných podmienok sa taxikár stáva zodpovedným za dodržiavanie platnej legislatívy a ako vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,“ upozorňuje mesto na svojom webe.

„Vďaka vykonaným kontrolám sme zistili, že mnohí vodiči registrovaní cez túto aplikáciu si nie sú vedomí zákonných povinností, ktoré musia spĺňať. Nesprávne sa domnievajú, že povinnosti na prevádzkovanie taxislužby musia spĺňať až od 1. apríla 2019, keď nadobudne platnosť nový zákon o cestnej doprave. To však nie je pravda,“ uviedol vedúci oddelenia priestupkov Ivan Holík.

Alternatívne taxislužby narazili na legislatívne obmedzenia vo viacerých krajinách a mnohé mestá ich prevádzku zakázali. Na Slovensku takto narazila napríklad známa služba Uber, služba Taxify, ktorá vlani prišla aj do Banskej Bystrice, sa však súdnym zákazom vyhla. Mesto upozorňuje, že aj na vodičov Taxify (Bolt) sa vzťahuje zákon zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorý vodičom vozidiel taxislužby aj dopravcom prevádzkujúcim taxislužbu ustanovuje zákonné povinnosti, ktoré v prípade, že chcú prevádzkovať taxislužbu alebo chcú byť vodičmi vozidiel taxislužby musia spĺňať.

Nové pravidlá od apríla

Nedodržaním spomenutých povinností sa v súčasnosti podľa mesta vodiči Taxify (Bolt) dopúšťajú porušenia Zákona o cestnej doprave, za čo im hrozí sankcia.

„Chceli by sme upozorniť všetkých vodičov, ktorí nemajú potrebné doklady a oprávnenia na vykonávanie taxislužby podľa platných právnych predpisov, aby túto činnosť nevykonávali ani cez spomínanú aplikáciu, nakoľko porušujú zákon o cestnej doprave,“ doplnil Holík.

Pravidlá prevádzkovania taxislužieb, vrátane takzvaných alternatívnych služieb, sa však menia už od 1. apríla tohto roka. Do platnosti vstúpi nová legislatíva, ktorou zákonodarci reagovali práve na vstup týchto populárnych aplikácií na slovenský trh. Na základe výziev prevádzkovateľov tradičných taxislužieb i nových služieb bude po novom postup získania potrebných oprávnení pre vodičov prepravujúcich pasažierov za odplatu jednoduchší, avšak stále povinný. Mesto upozorňuje, že v kontrolách taxislužieb v meste bude pokračovať.