Starostlivosť o vojnové hroby a ochrana pietnych miest, pamätihodností mesta či výtvarných diel považuje samospráva za jednu zo svojich povinností. V uplynulom roku sa tak v týchto oblastiach zrealizovalo niekoľko úspešných projektov aj vďaka mimorozpočtovým zdrojom vo výške 38-tisíc eur.

Samospráve sa v minulom roku podarilo ohradiť pietne miesto (45 vojnových hrobov) na Evanjelickom cintoríne na Lazovnej ulici. Odstránené boli poškodené obruby (48 hrobov) vojakov druhej svetovej vojny na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa a mesto na tomto cintoríne vytvorilo aj jednotné pietne miesto všetkých vojnových hrobov. Súčasne obnovilo dva masové hroby na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste, pri ktorých bola narušená statika.

Ešte v roku 2019 sa zrevitalizoval nielen objekt Pamätníka obetiam fašizmu, ale aj zeleň obklopujúcu toto pietne miesto. Následne sa z finančných prostriedkov MK SR obnovil prístupový chodník k pamätníku a vlani samospráva osadila informačný systém, ktorý poukazuje na udalosti odohrávajúce sa po potlačení SNP. Ide o všetky miesta masových popráv, na priestor zhromažďovacej lúky, na ktorú boli privážané osoby odsúdené na popravu, ako aj na spoločné masové hroby pod dielom Dušana Samuela Jurkoviča.

„Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pietnych miest na území nášho mesta. V prípade Pamätníka obetiam fašizmu sa jedná o autentickú pamiatku histórie s atribútom umelecko-architektonického stvárnenia, ktorá má nadnárodný význam. Som preto rád, že sa nám podarilo získať dotácie na jeho obnovu,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica venuje stálu pozornosť aj výtvarným dielam vo verejnom záujme. Architekt Karol Rosmány a Matej Rosmány k výročiu Nežnej revolúcie obnovili pamätník venovaný Jánovi Langošovi Odkrývanie, ktorý je umiestnený v priestoroch CNK Záhrada. V týchto dňoch sú realizované aj dokončovacie práce na replike diela Vladimíra Kopánka Poľné znaky, ktoré bude osadené na pôvodnom mieste v Parku pod Pamätníkom SNP.

„Počas celého roka sa snažíme areál pamätníka v Kremničke, Vojnový cintorín prvej svetovej vojny v Majeri, ako aj ostatné pietne miesta pravidelne udržiavať, revitalizovať okolitú zeleň a zabezpečovať ich stálu ochranu,“ dopĺňa Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.