Vo štvrtok 29. novembra ocení Mesto Sliač štyri osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho zviditeľnenie.

Primátor mesta Daniel Dunčko odovzdá  verejné ocenenie „Čestný občan mesta Sliač“ in memoriam Prof. JUDr. Ing. Františkovi Papánkovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Ocenenie prevezme zástupca rodiny.

Verejné ocenenie „Čestný občan mesta Sliač“ prevezme umelec a niekdajší politik Michael Kocáb za prínos v oblasti kultúry, v oblasti ľudských práv a národnostných menšín i za výrazné osobné úsilie pri odchode sovietskych vojsk z územia bývalého Československa a z mesta Sliač.

Verejné ocenenie „Cena mesta Sliač“ prevezme tiež historik Milan Gajdoš za celoživotnú prácu v šírení historického poznania regiónu a mesta Sliač. Za vzornú reprezentáciu a organizáciu športu v meste Sliač prevezme „Cenu primátora“ majster sveta v orientačnom behu v kategórii 45-ročných Peter Barcík.

Slávnostné podujatie sa začne o 16. hodine v Obradnej sieni mesta Sliač. V kultúrnom programe vystúpia: žiaci ZUŠ Sliač a Terézia Králiková.