Vedenie mesta a poslanci si od reštrukturalizácie úveru sľubujú lepšie podmienky a ušetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu. Občania sa musia pripraviť na zmenu účtov pri platení daní.

Po dlhej diskusii mestské zastupiteľstvo v utorok odkleplo reštrukturalizáciu desať miliónového úveru v Prima banke. Doterajšiu pôžičku splatí ďalším úverom z ČSOB, kde bude mať výhodnejšie podmienky. „Od novembra minulého roka úverové zmluvy s Prima bankou začali vykazovať pre mesto zjavne nevýhodné prvky.  Prima banka mohla jednostranne zvýšiť maržu, to je nákladová úroková položka, ktorú mesto muselo bezodkladne začať platiť. Zmluvné podmienky boli nastavené tak, že minulý rok bol nárast 25-tisíc eur a tento rok už 70-tisíc eur,“ vysvetlil ekonomický námestník Branislav Slaný dôvody reštrukturalizácie.

Jednania prebiehali takmer trištvrte roka, ale k dohode nedošlo. „Druhý dôvod bol, že splácanie istiny bolo nastavené progresívne. V ďalších rokoch by sme mali každoročne platiť stále väčšiu čiastku z istiny. My sme požadovali, aby sme si mohli úvery rozložiť na rovnomerné splácanie na desať rokov, s príslušnou zafixovanou úrokovou sadzbou, aby nám nemohol partner ľubovoľne dvíhať úroky,“ dodáva Slaný dôvody odchodu z Prima banky.

Poslancom mestského zastupiteľstva sa navyše nepáčilo, že banka mala možnosť úver kedykoľvek odstúpiť tretej osobe.

Reštrukturalizáciou úveru a prechodom do ČSOB by malo mesto počas desiatich rokov ušetriť oproti pôvodným podmienkam 300-500 tisíc eur a ďalších 100-tisíc eur na poplatkoch za platobný styk. A to aj napriek tomu, že za predčasné splatenie úveru bude musieť uhradiť 4-percentný sankčný poplatok.

Prima banka mala v predvečer zasadnutia poslať mestu ponuku s výhodnejšími podmienkami ako pri prechode do ČSOB. Poslanci z klubu SDKÚ-DS aj preto vyzvali mesto, aby ďalej rokovalo. “Vidím tu hodenú rukavicu Prima Banky. Vidím ponuku, ktorá prišla v poslednej chvíli, ale reálne môžeme niečo vyrokovať,” povedal Martin Turčan (SDKÚ-DS). V prípade časovej tiesne by podľa neho nebol problém zvolať mimoriadne rokovanie zastupiteľstva.To však väčšina poslancov spolu s ekonomickým námestníkom odmietla s tým, že rokovania prebiehali trištvrte roka a zo strany Prima banky nebola ochota sa dohodnúť.

Na pretras sa v zastupiteľstve dostala aj otázka prečo mesto takéto nevýhodné úrokové podmienky v minulosti prijalo. Podľa poslanca Milana Smäda (nezávislý) nemal primátor Ján Králik a vtedajšie zastupiteľstvo inú možnosť. “Tieto zmluvy sa urobili vtedy, keď sme kľačali na kolenách a prosili, aby nám niekto požičal. Bola to jediná banka, ktorá nám chcela pomôcť. Čo sme mali my poslanci aj vtedajší primátor Králik robiť?” spýtal sa Smädo, ktorý narážal na ťažké obdobie po volebnom období primátora Presperína v rokoch 1994-1998, kedy dlh mesta presiahol miliardu vtedajších korún. Poslanci sa však zhodli, že finančné ťažkosti mesta sú dávno minulosťou a Prima banka to mala pri rokovaní zohľadniť.

Zastupiteľstvo nakoniec reštrukturalizáciu úveru schválilo. Všetci prítomní poslanci boli za, zdržali sa iba Ján Chladný a Martin Turčan (SDKÚ-DS).

Pre občanov mesta tento krok znamená, že dôjde k zmene účtov, cez ktorý prebieha s mestom ich platobný styk. Nové čísla účtov budú mať okrem mesta aj jeho zriaďovateľské organizácie ako školy, materské školy či príspevkové organizácie.