Základná škola v centre mesta, ktorú poslanci najskôr na jar zrušili a neskôr v závere leta zmenili názor a napokon ju zachovali, sa podobne ako ostatné mestské školy dočká čiastočnej rekonštrukcie.

bakossovaPráve z dôvodu plánovaného vyradenia zo školskej siete totiž do tejto školy už dlhšie mesto neinvestovalo a nebola zahrnutá ani v poslednom veľkom projekte zníženia energetickej náročnosti a výmeny okien, ktorý mesto realizovalo s teplárenskou spoločnosťou STEFE na väčšine škôl. Po augustovej zmene rozhodnutia o zrušení školy ale poslanci na začiatku septembra rozhodli, že aj táto škola bude vynovená.

Od druhej polovice septembra tak prebiehajú nevyhnutné prípravy na to, aby mohla prejsť aj táto základná škola rekonštrukciou tak, ako sedem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Model rekonštrukcie škôl v našom meste, ktorý sme úspešne aplikovali na našich základných školách, sa ukázal ako funkčný. Sme preto radi, že sa s ním stotožnili aj poslanci a chcú ho preniesť aj na ZŠ Jána Bakossa. Tak ako pri už uskutočnených rekonštrukciách, aj tu je však potrebné poriadne celý projekt pripraviť,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Všetky podklady sú momentálne pripravené tak, aby mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie na stavebného projektanta. Nové dvere v hodnote približne 14 500 eur však základná škola dostane skôr. Osadené by mali byť už do polovice novembra.

Tip: Všetky články v súvislosti so ZŠ Jána Bakossa