Objekt vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica na Uhlisku prechádza postupnou rekonštrukciou. Okrem zariadenia opatrovateľskej služby s týždňovou formou pobytu, ktoré sa nachádza v jednom z pavilónov, tak bude slúžiť aj ako zariadenie pre seniorov.

Rozšírením kapacít samospráva vytvorí približne tridsať nových miest pre klientov, ktorí si vyžadujú dlhodobú starostlivosť. Zároveň sa existujúce zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vybavujú kamerami, novým nábytkom a polohovateľnými zdravotnými posteľami.

Obe poschodia jedného z pavilónov mestskej budovy na Ul. 9. mája slúžili ako krízové stredisko pre osamelé matky s deťmi. Keďže vedenie Domu sv. Alžbety znižovalo kapacitu a priestory boli pre nich už priveľké, začali využívať len druhé poschodie. Jedno poschodie sa uvoľnilo aj v druhom pavilóne po odchode Základnej školy s autistickými deťmi, ktorá si našla vhodnejšie priestory.

„Objekty ostali nevyužité a prázdne, preto sme to využili na ich celkovú rekonštrukciu a rozšírenie kapacít určených pre zariadenie opatrovateľskej služby, prípadne zariadenie pre seniorov. Obyvateľstvo starne a po takýchto miestach je enormný dopyt. V budúcom roku chceme realizovať obnovu ďalšieho pavilónu aj s nákupom potrebného vybavenia a celkovou debarierizáciou objektu, aby plnohodnotne slúžil pre plánované účely. Všetkými doposiaľ zrealizovanými a budúcimi stavebnými prácami rozšírime kapacitu sociálnych služieb v našom meste o 31 miest,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Počas uplynulých rokov boli v budove na Uhlisku vymenené všetky pôvodné okná a dvere za nové a zrealizovala sa kompletná výmena rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v hodnote takmer 170 000 eur. Do komplexnej obnovy jedného zo štyroch pavilónov, ktorý by mal slúžiť pre 11 klientov, investovala samospráva ďalších zhruba 100-tisíc eur. V tomto roku je plánovaná prístavba výťahu a v budúcom rekonštrukcia ostatných dvoch pavilónov s kapacitou 20 miest. Mesto pokračuje aj v starostlivosti o ďalšie svoje zariadenia sociálnych služieb.

„Jedáleň v Zariadení pre seniorov Jeseň na Fončorde sme vybavili novými jedálenskými stoličkami i stolmi. Zároveň sme izby klientov zariadili novým nábytkom, posteľami a matracmi. Aj v Stredisku sociálnych služieb a v KOMUCE na Krivánskej pribudli nové postele s elektrickým zdvihom a polohovaním, ktoré opatrovateľkám uľahčujú prácu so seniormi. Do vybavenia sme v tomto roku investovali približne 23 000 eur,“ dopĺňa Beata Styková, vedúca oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti.

Za účelom ochrany majetku mesta a zvýšenia bezpečnosti klientov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli objekty (Jeseň, KOMUCE, KOTVA, Zariadenie opatrovateľskej služby, Detské rozprávkové jasličky) vybavené aj novým kamerových systémom s celkovým počtom 29 kamier s vysokým rozlíšením. Všetky kamery sú dostupné pre riadiacich pracovníkov a zaškolenú obsluhu a niektoré aj z režimového pracoviska mestskej polície.