Objekt amfiteátra zaradilo mesto medzi neupotrebiteľný majetok, čo znamená, že sa počíta s jeho odpredajom.

bbamfiteáterNa utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude schvaľovať zoznam neupotrebiteľného majetku mesta, na ktorom sa ocitol aj amfiteáter. Kedysi populárne miesto premietania filmov v posledných rokoch chátra. V prípade zaradenia na zoznam neupotrebiteľného majetku sa počíta s jeho následným odpredajom.

Na predaj je aj budova bývalej ZŠ Okružná. Prvé dve obchodné verejné súťaže neboli úspešné, lebo nikto neprejavil záujem. Cena objektu je 1 452 337 eur a uprednostnení majú byť uchádzači, ktorí zachovajú výchovnovzdelávacie aktivity.

Zaujímavý je aj projekt občianskeho združenia Sásová pre Hudbu, ktoré chce v priestoroch bývalej ZŠ Tatranská zriadiť skúšobňu pre mladé hudobné kapely. Poslanci by mali odklepnúť prenájom priestorov za symbolické euro.

Ďalším z bodov je materiál Vladimíra Pirošíka (Banskobystrická alternatíva), ktorý navrhuje zverejňovanie materiálov predkladaných na Mestskú radu tri dni pred zasadnutím. Doteraz boli verejne prístupné iba dokumenty týkajúce sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva. V prípade komisií a mestskej rady sa zverejňuje iba pozvánka a program.

V rámci bodu o názvoch verejných priestranstiev a ulíc dostane oficiálne meno park pod Pamätníkom SNP, ktorý sa bude volať príznačne – Park pod pamätníkom. Ak sa zrealizuje plánovaná výstavba pri obchodnom centre Europa, jedno z námestí sa bude volať po pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý v rámci svojho pôsobenia navštívil aj Banskú Bystricu.

Poslanci mestského zastupiteľstva prerokujú aj správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, do ktorej samospráva prispela v roku 2012 finančnou čiastkou 100-tisíc eur.

Už 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva začína o 9:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu. Redakcia BBonline.sk bude pri tom a naživo prinesie textový prenos z rokovania.