Mesto Banská Bystrica i Banskobystrický samosprávny kraj ďalej pokračujú v podporných aktivitách pre verejnosť počas mimoriadnej situácie spôsobenej aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Mesto má dostatok zásob rúšok, rozširuje pomoc

Do dnešného dňa prišlo na zriadené kontakty pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých v Banskej Bystrici (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) približne 2000 požiadaviek na dovoz rúšok, potravín či liekov.

Zamestnanci mestského úradu, mestská polícia, dobrovoľníci Červeného kríža, Centrum dobrovoľníctva, skauti i Saleziáni okrem toho rozdali tým, ktorí potrebujú našu pomoc takmer 6500 ochranných rúšok na tvár vo všetkých mestských častiach. Zásoby mesta postačujú, preto po dnešnom zasadnutí krízového štábu rozširuje samospráva distribúciu rúšok pre všetkých seniorov v Banskej Bystrici, ktorí o ne prejavia záujem.

Doposiaľ smerovalo rozdávanie rúšok osamelým seniorom vo veku 65 rokov a viac, ktorí sú slabí, imobilní, osamelí, ťažko zdravotne postihnutí, respektíve pre odkázaných na pomoc druhých.

„Zásoby mesta sú dostačujúce, preto rozširujeme distribúciu rúšok všetkým seniorom vo veku 65 rokov a viac, ktorí prejavia záujem a ozvú sa nám na ponúkané kontakty. Potrebné je uviesť meno, adresu a telefonický kontakt,“ oznámil po zasadnutí krízového štábu primátor Ján Nosko.

Zásoby ochranných rúšok má mesto vďaka podniku Slovenka-Silver, lekárni Cardiopharm a spoločnosti TATRASVIT. Okrem rúšok pre seniorov, Slovenka najnovšie bezplatne ušila pre potreby mesta aj detské rúška, ktoré včera primátor rozdal detským domovom a centrám pre deti a rodiny v Banskej Bystrici. Detské rúška putovali do Centra pre rodiny s deťmi na Kollárovej ulici, Detského domova o.z. Srdiečko, do Krízového strediska pre deti a osamelých rodičov Dom svätej Alžbety, útulku pre matky s deťmi Debora, ale i do mestských zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA a nízkoprahového komunitného centra KOM PaS.

Kraj spustil špecializovaný web s informáciami na jednom mieste

Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý rovnako centrálne zastrešuje napríklad nákupy pre seniorov, spustil špecializovanú podstránku na svojom webe, kde na jednom mieste prináša informácie týkajúce sa aktuálnej mimoriadnej situácie a jednotlivých možností, ktoré občanom ponúka. Na stránke www.bbsk.sk/koronavirus je okrem informácií pre širokú verejnosť v súvislosti s platnými opatreniami sú uvedené aj informácie ku spomenutej pomoci pre seniorov, možnostiach opatrovanie detí, prebieha tam i registrácia dobroľovníkov.

Mesto Banská Bystrica má na svojom webe rovnako sústredené informácie k súčasnej situácii na špecializovanej podstránke.