Banskobystrická samospráva v závere februára podala žiadosť o eurofondy, vďaka ktorým by v meste dostalo novú podobu deväť už existujúcich autobusových zastávok.

Projekt „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ sa zameriava na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu deviatich združených zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy i prímestské spoje. Ide o zastávky pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, troch zastávok na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dvoch zastávok na Rudohorskej ulici, autobusovej zastávky pri Úsvite v smere na Fončordu, v Lazovnej a Tajovského ulici v smere do mesta.

„Na týchto miestach dochádza často k dopravným kolíziám a blokovaniu dopravy, napríklad z dôvodu, že na niektorých zastávkach neexistujú zastávkové pruhy. Stavebné práce by problémy v jednotlivých lokalitách vyriešili. Verím, že mimorozpočtové zdroje získame a podarí sa nám projekt zrealizovať. Zvýšime tým nielen bezpečnosť dopravy, ale aj komfort cestujúcich,“ objasňuje primátor mesta Ján Nosko.

Projekt počíta s vybudovaním betónových zastávkových pruhov, rekonštrukciou chodníkov s bezbariérovou úpravou či osadením lavičiek a prístreškov. Samospráva myslí aj na vybudovanie bezpečnostných pásov pre nevidiacich či nasvietenie priechodov pre chodcov.

„Odbor rozvojových aktivít mesta zároveň pripravuje projekty na rekonštrukciu ďalších autobusových zastávok, ako aj osadenie elektronických označníkov. Tie by v budúcnosti mohli prispieť k väčšej informovanosti cestujúcich o odchodoch a príchodoch autobusov a trolejbusov v reálnom čase,“ dopĺňa prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.