Mesto Banská Bystrica poďakuje aj tento rok úspešným športovcom, jednotlivcom, športovým kolektívom, trénerom a funkcionárom, ktorí za uplynulý rok dosiahli vynikajúce výsledky a zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí.

Najlepsi sportovci mesta Banska Bystrica 2014 | REGIONAL MEDIA, s.r.o.
Minulý rok mesto ocenilo aj Anastasiu Kuzminovú.

Tohtoročnou novinkou v oceňovaní bude kategória „víťaz internetového hlasovania“ o najlepšieho športovca a o najlepší športový kolektív mesta pod Urpínom.

Návrhy je možné podať do 15. januára 2016 na adresu: Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Odbor propagácie mesta Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo e-mailom na: dana.cibulkova@banskabystrica.sk. Formulár je dostupný na oficiálnej internetovej stránke mesta v sekcii Šport alebo v Klientskom centre MsÚ.

„Hlasovanie na webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk sa začne po spracovaní všetkých doručených návrhov. Online formulár určený na hlasovanie bude k dispozícii od 1. do 15. februára 2016,“ priblížila Dana Cibuľková z Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.