Hlavnými témami medzinárodnej konferencie na pôde Univerzity Mateja Bela budú ohrozenie detí a mládeže, dodržiavanie ich práv a rôznych foriem pomoci.

umb_pozvanka_sj-page-001V Banskej Bystrici sa v stredu 13. apríla a vo štvrtok 14. apríla stretnú na medzinárodnej konferencii odborníci a odborníčky z akademickej pôdy a praxe, aby spoločne diskutovali o tom, aké sú nové výzvy  v oblasti ochrany detí a mládeže v európskom priestore.

Súčasťou konferencie sú štyri prednášky od odborníkov na Slovensku, v Nórsku, Poľsku a Českej republike a osemnásť workshopov na témy ohrozenia detí a mládeže, dodržiavania ich práv či rôznych foriem pomoci zo strany profesionálov.

Konferenciu organizuje Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Lillehammer University College v rámci projektu spolufinancovaného z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko. Konferecia sa bude konať v priestoroch polyfunkčného objektu Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bernolákovej ulici v Banskej Bystrici.