V piatok 18. mája oslavuje svoje 60. narodeniny knihovník, manažér kultúry, riaditeľ Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Peter Klinec. Práve tento rodák z Podbrezovej pred časom prišiel s nápadom, vďaka ktorému vám na stránkach portálu BBonline.sk pravidelne prinášame pohľad na žijúce či už zosnulé osobnosti nášho regiónu.

Peter Klinec – 60. výročie narodenia

Narodil sa 18. mája 1952 v Podbrezovej. V rokoch 1970-1975 absolvoval štúdium na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde potom do roku 1978 pôsobil ako asistent. V roku 1979 pracoval na odbore kultúry ONV v Banskej Bystrici, od roku 1980 je vo funkcii riaditeľa Okresnej knižnice, resp. Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici (VKMK). Od roku 1991 sa zúčastnil na konferenciách a seminároch IFLA, UNESCO a Rady Európy vo viacerých európskych krajinách a v USA. V rokoch 1989 -1997 pôsobil v stálom výbore sekcie verejných knižníc IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Je členom Predstavenstva Spolku slovenských knihovníkov, od roku 1999 členom Ústrednej knižničnej rady SR pri MK SR. V domácej i zahraničnej odbornej tlači publikoval články a štúdie z oblasti organizácie a riadenia verejných knižníc, reformy verejnej správy a o činnosti zahraničných verejných knižníc. Iniciátor a realizátor elektronizácie knižnično-informačných služieb vo VKMK. Pod jeho vedením knižnica dosahuje mimoriadne výsledky najmä v práci s deťmi a mládežou, ale aj v poskytovaní moderných služieb nevidiacim a slabozrakým, seniorom, či imobilným čitateľom. Inicioval a postupne zabezpečil priblíženie služieb čitateľom – vytvorením siete šiestich priestorovo i materiálne dobre vybavených a esteticky príťažlivých pobočiek v meste (vrátane troch integrovaných pobočiek na základných školách), ktoré umožňujú optimálne informačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a upevňovanie čitateľských návykov a zručností detí. V ostatných rokoch sa zaslúžil o získanie priestorov pre dve pobočky na najväčších sídliskách v meste (Okružná 2 a Karpatská 3), ktoré sa profilujú ako komunitné centrá s bohatou kultúrno-spoločenskou aktivitou.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…