Vo vzduchu už cítiť prichádzajúcu jar. Spája sa s ňou najväčší kresťanský sviatok Veľká noc. Naladí vás na ňu marcové odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea.

Tradičné veľkonočné sviatky sú neodmysliteľne späté s výnimočným remeselným dedičstvom našich predkov – kraslicami. Aj marcové odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea (SSM) s etnologičkou Zuzanou Drugovou sa bude niesť v znamení osláv príchodu jari.

Veľké bohatstvo ukryté v malom vajíčku

Kraslice patria k najstarším prejavom slovenského ľudového umenia. Vajíčkam sa oddávna pripisovala tajomná a ochranná moc, symbolizovali obnovenie a kontinuitu života, no slúžili aj ako obetný prostriedok. História zdobenia vajíčok je veľmi stará, najstaršie nálezy pochádzajú z hrobov egyptských vládcov. Na našom území je prítomnosť kraslíc takisto dokladovaná už v dávnych obdobiach, čo potvrdzujú náleziská v slovanských hroboch zo 7. storočia n. l.

Samostatnou kapitolou je spôsob zdobenia kraslíc od najstarších období až po súčasnosť. Kraslice sú totiž jedným z prvkov tradičnej kultúry, ktoré sa aj v súčasnosti naďalej rozvíjajú, a teda sú dokladom ich stále živej tradície.

Prednáškou na tému Kraslice, ktorá sa uskutoční v Matejovom dome, bude sprevádzať etnologička Zuzana Drugová, absolventka Katedry etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako etnografka a riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, v súčasnosti je programovou manažérkou Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na Univerzite tretieho veku prednáša predmet Etnológia. Je autorkou scenárov a projektov k viacerým muzeálnym expozíciám a zakladateľkou Detského folklórneho súboru Matičiarik (1990). Okrem etnografických výskumov sa venuje príprave choreografií, programov a scenárov slovenských folklórnych festivalov, ale aj moderovaniu etnologickej relácie Zahrajte mi túto. V roku 2010 získala Cenu predsedu BBSK – Kvet kultúry a v roku 2018 Cenu Agitó pro Minoricá Slovacá za pragmatické a efektívne rozširovanie Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Som rád, že pani Drugová prijala pozvanie Stredoslovenského múzea prednášať na pôde inštitúcie, na čele ktorej mnoho rokov stála. Verím, že naša spolupráca bude aj v budúcnosti rovnako plodná a prinesie nielen Banskobystričanom mnoho užitočného,“ vyzdvihuje výnimočnú spoluprácu  riaditeľ SSM v Banskej Bystrici Marcel Pecník.

Zaujímavé práce slovenských etnológov, ako aj vzácne kraslice zo zbierok SSM predstaví Zuzana Drugová už v utorok 19. marca o 17:00 hod. v Matejovom dome.

Ďalšie odkrývanie tajomstiev depozitu SSM sa uskutoční v utorok 16. apríla so zoologičkou Renátou Kapustovou. Témou bude Skrytý život motýľov.