O dôležitom hospodárovi svojej doby, Petrovi Zaťkovi, bude v ďalšom podujatí obľúbeného cyklu Stredoslovenského múzea Stretnutia s minulosťou hovoriť profesor Peter Mičko. Stretnutie sa uskutoční v stredu 18. mája v Matejovom dome.

K najdiskutovanejším témam v hospodárskych dejinách Slovenska patrí problematika vývoja jeho industrializácie v prvej polovici 20. storočia. Ide predovšetkým o otázku rozvoja alebo úpadku slovenského hospodárstva v rámci medzivojnovej Československej republiky. O túto problematiku sa začal už počas svojich študentských čias na Vysokej škole obchodnej v Prahe začal zaujímať mladý slovenský národohospodár Peter Zaťko (1903 – 1978). A práve Petrovi Zaťkovi, rodákovi z hornoliptovského Vavrišova, bude venované májové stretnutie s minulosťou z cyklu osobnost slovenských dejín. Na stretnutí v Matejovom dome bude o ňom hovoriť profesor Peter Mičko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Nosnou témou profesionálnej kariéry Petra Zaťka sa stala nedostatočná industrializácia Slovenska a snahy o jeho hospodársky rozvoj. Postupne sa vypracoval na špičkového národohospodára a aktívne sa zapájal do hospodárskeho a čiastočne aj politického diania na Slovensku. Svoje myšlienky, dôležité pre ekonomickú stabilitu krajiny, presadzoval i po zmene geopolitickej situácie v Európe a vzniku Slovenskej republiky, v rokoch 1939 až 1945,“ hovorí profesor Peter Mičko.

Peter Zaťko mal zásluhu na viacerých rozvojových projektoch a takisto vytváral prekážky pre úplné ovládnutie slovenskej ekonomiky Nemeckom. Osobitnú kapitolu v jeho živote predstavuje Slovenské národné povstanie, kde sa ako člen ilegálnej Slovenskej národnej rady výrazným podielom zaslúžil o jeho hospodárske zabezpečenie. Na ďalších životných osudoch Petra Zaťka sa zreteľne podpísali politické udalosti v Československu z februára 1948 a prevzatie moci komunistami.

„Aj napriek ponuke Komunistickej strany Slovenska vstup do nej odmietol, čo postupne znamenalo nútený odchod z postov v dôležitých hospodárskych úradoch a neskôr nespravodlivé súdne stíhanie a násilné opatrenia voči celej rodine. Represálie komunistického režimu ho pripravili o produktívne zapájanie sa do riešenia ekonomických problémov.  Slovensko tak prišlo o špičkového národohospodára, ktorý mohol výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju krajiny,“ dopĺňa profesor Peter Mičko.

Ako uviedol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník, s časovým vzďaľovaním sa čoraz viac vynikajú hodnoty osobností histórie. Platí to v plnej miere aj o poprednom národohospodárovi Petrovi Zaťkovi.

„Čím ďalej tým viac sa do popredia dostávajú jeho odborné aj odvážne aktivity v hospodárskej politike a slúžia ako podnetný príklad pre súčasných činiteľov. Hlavne pokiaľ ide o oddanosť národu, jeho životu a rozvoju. Myšlienky obsiahnuté v jeho živote a práci sú aj dnes inšpiratívnym zdrojom pre ekonomické myslenie. Som rád, že práve takéto osobnosti sú predmetom popularizácie histórie medzi ľuďmi aj v dnešnej dobe.“

Podujatie Stretnutia s minulosťou z cyklu osobnosti slovenských dejín sa uskutoční v stredu 18. mája o 17:00 h v Matejovom dome. Riaditeľ Stredoslovenské múzea Marcel Pecník pozýva na podujatie slovami:

V júni v Thurzovom dome

Júnové stretnutia  s minulosťou sa uskutočnia už v Thurzovom dome. Spolu s kolektívom historikov Stredoslovenského múzea poodkryjú tajomstvá vzniku novej stálej expozície Tranzithistory v Thurzovom dome. Čo všetko stálo za jej vznikom a čo bude jej obsahom, sa dozviete  29. júna o 17:00 h.