Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter predstavil aktuálny stav a plány v oblastiach svojich programových priorít v súvislosti s predkladaním návrhu budúcoročného rozpočtu. Medzi desať hlavných priorít župana patrí doprava, lepšie cesty, efektívnejšie vzdelávanie aj turizmus.

Na tlačovej porade, ktorá sa konala vo štvrtok 20. septembra, predseda BBSK Ján Lunter spolu s podpredsedom samosprávneho kraja Stanislavom Horníkom a riaditeľom BBSK Matúšom Hollým predstavili desať cieľov, ktoré chce kraj zrealizovať počas tohto volebného obdobia.

„Som rád, že ciele, ktoré si kraj stanovuje, sú ambiciózne. Možno sa niektorý z cieľov nepodarí naplniť na sto percent, ale kto si nekladie konkrétne a ambiciózne ciele, nespraví nič. A my sme sem neprišli iba kúriť a svietiť,“ uviedol Ján Lunter na tlačovej konferencii.

Do roku 2020 si vedenie kraja dalo za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v kraji. Ide o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu s rekonštrukciou 120 mostov, ktoré sú dnes v zlom stave.

Cieľom BBSK je aj zlepšenie verejnej autobusovej dopravy v kraji s tým, že po zavedení integrovaného dopravného systému je reálne, aby aj do tej najmenšej obce chodili denne aspoň 4 autobusy. „Predpokladáme tiež založenie koordinačného orgánu pod správou kraja, ktorý bude mať na starosti prípravu na prechod na systém integrovanej dopravy, kedy budú navzájom prepojené vlaky a autobusy, a v celom kraji bude možné cestovať na jeden lístok rôznymi spojmi,“ poznamenal Matúš Hollý.

V Banskobystrickom kraji je v súčasnosti vyše 25 tisíc ľudí v evidencii úradu práce, mnohí ďalší z nej boli vyradení, no naďalej zostávajú bez práce. Už v októbri začína pilotne fungovať Stavebný sociálny podnik v Brezne. Zamestná zatiaľ 10 až 15 ľudí a bude realizovať malé stavebné práce, ktoré by kraj inak zadával externým dodávateľom. Cieľom je do konca funkčného obdobia otvoriť aspoň tri ďalšie sociálne podniky, predovšetkým v južných okresoch, kde by uplatnenie našli ďalšie desiatky dlhodobo nezamestnaných ľudí. Kraj zakladá tiež krajskú pracovnú agentúru. Jej úlohou bude lepšie poznať potreby zamestnávateľov a mať lepšie prepojenie na ľudí bez práce. Agentúra bude tiež zabezpečovať preškolenie alebo tréningy priamo u zamestnávateľov alebo pred nástupom do práce.

Do duálneho vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo v minulom školskom roku zapojených menej než tridsať žiakov. Do konca volebného obdobia chce kraj tento počet zvýšiť na minimálne 500 žiakov. Vďaka praktickému vzdelaniu sa študenti stredných škôl ešte počas štúdia dostanú na prax ku konkrétnemu zamestnávateľovi, čo zásadne zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Ďalšie dva ciele BBSK súvisia s rozvojom cestovného ruchu. Rozvojová agentúra BBSK zriadená tento rok plánuje do roka 2022 zvýšiť počet prenocovaní turistov zo súčasných 1,7 milióna prenocovaní na úroveň 2,5 milióna ročne. V súvislosti s tým Rozvojová agentúra BBSK už v tomto roku začala úzku spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a rozbieha množstvo projektov, ktoré do kraja prilákajú viac turistov. Rozvoju cestovného ruchu má napomôcť aj podpora regionálnych producentov a šírenie ich produktov. Projekt regionálnych pultov by mal byť reálny už od roku 2019. Prvé pulty s lokálnymi výrobkami sa budú objavovať hlavne na miestach, kde sa pohybujú turisti.

Kraj aktívne podporuje svoje inštitúcie či samotné obce v čerpaní eurofondov. Rozvojová agentúra BBSK pomáha s prípravou projektov predovšetkým starostom malých obcí, čím zlepšuje ich schopnosti čerpať peniaze z eurofondov. „Už v tomto roku môžu obce žiadať o európske zdroje, za ktoré je možné zamestnať stovky ľudí v projekte miestnych občianskych hliadok. S ponukou pomoci pri podávaní žiadostí sme preto oslovili desiatky obcí v kraji a spolupráca s prvými starostami, ktorí prejavili záujem, už v súčasnosti prebieha,“ uviedla riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Gabriela Stopková.

Prioritou BBSK je aj obnova nevyužitých budov. Kraj revitalizuje budovu bývalého gymnázia na Okružnej ulici vo Zvolene a poskytuje jednu zo svojich nevyužitých budov v Banskej Štiavnici umelcom, ktorí usporadúvajú podujatia a aktivity pre verejnosť.

Cieľom kraja je tiež posilniť dôveru občanov v efektívnu verejnú správu zvyšovaním transparentnosti pri činnosti kraja. Zverejňovanie zmlúv a verejné vyhlasovanie súťaží je samozrejmosťou. V poslednom období sa banskobystrická župa v hodnotení transparentnosti prepadla na piate miesto z ôsmich slovenských žúp. Ambíciou kraja je byť minimálne v prvej trojke.

„Už vlani, keď sme spoločne podpísali Programové priority pre dobrý kraj, bola medzi poslancami v kraji zhoda v tom, čo sú rozvojové priority pre náš kraj. Verím, že sa na nich zhodneme aj pri rokovaní o rozpočte na rok 2019,“ povedal v závere tlačovej porady podpredseda BBSK Stanislav Horník.