Posledný májový deň v banskobystrickej súkromnej galérii súčasného umenia DORA Gallery bude prvým dňom výstavy výtvarníka Martina Krála. Výstava s názvom Subjektívne krivé zrkadlo ponúka autorov aktuálny pohľad na rôzne premeny ľudskej tváre v súčasnej digitalizovanej kultúre zahltenej obrazmi. 

Martin Král (1984) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Ateliéru voľnej a farebnej grafiky u akademického maliara Vojtecha Kolenčíka.

Dominancia portrétnej maľby v jeho tvorbe sa prejavovala už počas štúdia na vysokej škole, kde zaujal bravúrnou kresbou, odvážnym, expresívnym maliarskym rukopisom a živelnými ťahmi štetca na veľkoformátových plátnach. Práve jeho priam „posadnutosť“ ľudskou tvárou, jej fyziognómiou, schopnosťou zachytiť osobitý výraz či charakteristické vlastnosti človeka v jeho psychickej či fyzickej jedinečnosti sa stali typickou črtou v jeho tvorbe. Portrét sa pre Martina Krála stal skrátka akýmsi komunikačným kódom, prostredníctvom ktorého sa snaží zachytávať podoby, premeny a neurózy súčasnej konzumnej spoločnosti. Autor za svoju tvorbu získal ocenenia na výstave 5. ročníka Bienále voľného výtvarného umenia „3 ceny“ aj Cenu Martina Benku.

Ľudská tvár a jej premeny

Dizertačná práca Martina Krála Subjektívne krivé zrkadlo (Identita v portrétnej maľbe) prináša jeho aktuálny pohľad na rôzne premeny ľudskej tváre v súčasnej digitalizovanej kultúre zahltenej obrazmi. Portrét – ľudská tvár, dnes podlieha častým photoshopovým úpravám, tlaku zo strany médií (zahltenosť tvárami celebrít), estetickej chirurgii…Tradičné hodnoty nahrádzajú povrchné virtuálne vzťahy, rýchla komunikácia, prehnaný záujem o svoj zovňajšok, kult krásneho a dokonalého tela, eufória z nakupovania, z tovarov a značiek. To všetko sa prejavuje v prehnanej sebaprezentácii, narcizme, voayerizme, kde túžba byť videný, byť sledovaný, zdieľaný či lajkovaný predstavuje akúsi falošnú istotu v dnešnej odcudzenej a individualizovanej spoločnosti.

Reakcia na chaos vo virtuálnom priestore

Reakciou autora na tieto fenomény súčasnej kultúry je cyklus 101 portrétov pod názvom Influenceri, ktorých inštalácia je založená na vyskladaní veľkého množstva prevažne menších formátov (25 x 30 cm) a väčších formátov (50 x 60, 112 x 99 a 90 x 125 cm) tak, aby sa dali rôzne pospájať, obmieňať či variovať. Hlavným zámerom autora je reagovať na chaos vo virtuálnom priestore, na premeny tváre a žánru portrétu ako takého, ktorými zároveň odkazuje na súčasnú vizualitu a bujnenie obrazov vo virtuálnom priestore. Jeho práca prináša zaujímavý pohľad na koncept identity a jeho reflexiu v portrétnej maľbe a zároveň nám nastavuje akési imaginárne, možno „subjektívne krivé zrkadlo“.

Vernisáž výstavy Martina Krála Subjektívne krivé zrkadlo sa uskutoční v stredu 31. mája o 18.00 h v DORA Gallery v Banskej Bystrici (Belveder, Nad plážou 23). Výstava potrvá do 28. júla 2023.  Galéria je otvorená v utorok od 13.00 do 15.00 h, v stredu, štvrtok a piatok od 13.00 do 17.00 h.