Aj v Banskej Bystrici žijú mnohí ľudia na ulici. Nemajú domov a často ani teplé oblečenie a jedlo. Môžeme im pomôcť.

V uplynulých dňoch sa konala charitatívna zbierka pre ľudí bez domova, ktorú organizovalo partnerstvo dobrovoľníkov  z Komunitného centra Fončorda, občianskeho združenia Kompas – centrum rozvoja a Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Senium. Reakcia obyvateľov mesta na výzvu organizátorov zbierky bola rýchla.

„Len týždeň stačil na naplnenie troch áut teplým oblečením, ktoré potešilo a zahrialo telá aj duše ľudí bez domova.  Poslali sme im po terénnych pracovníkoch odkaz, že nám osudy bezdomovcov nie sú ľahostajné,“ uviedla Silvia Žabková z Komunitného centra Fončorda.

Pomáhame ďalej

Ľuďom bez domova môžeme pomáhať aj naďalej. Teplé oblečenie potrebujú v Dome pre núdznych (Diecézna charita).  Jedná sa najmä  o vetrovky, čiapky, mikiny, spodnú bielizeň, tepláky, rukavice. Oblečenie môžete odniesť priamo do Domu pre núdznych na Tajovského 1 v Banskej Bystrici (tel. 048 / 423 03 46).